26376328.jpg

 

HKZ Certificering

U wilt een kwaliteitsmanagementsysteem conform HKZ en zoekt deskundige ondersteuning tot HKZ certificering? Nieuwhuis Consult levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het HKZ certificaat. HKZ certificering die in de praktijk werkt. Niet bedacht vanuit de HKZ-norm, maar vanuit úw organisatie.

 

Bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem is het belangrijk om de eigen organisatie-/werkprocessen als uitgangspunt te nemen en niet de HKZ-normen. Het HKZ-certificatieschema kan wel als referentiekader dienen. Door de werkwijze van de organisatie als uitgangspunt te kiezen, krijgt het kwaliteitsmanagementsysteem vorm vanuit de dagelijkse praktijk en daarmee wordt het een herkenbaar en werkbaar systeem. Tevens wordt de samenhang tussen de verschillende processen duidelijk en daarmee ook de invloed van medewerkers op hun eigen, maar zeker ook op elkaars werk. 

 

 

Kwaliteitszorgsysteem volgens HKZ

 

De wetgever eist in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de wet BIG, van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren. De Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft sectorspecifieke normen ontwikkeld om hier in de praktijk invulling aan te geven. De HKZ norm bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Per branche is er een specifieke HKZ-norm. Het belang van kwaliteitszorg wordt steeds meer onderstreept door cliëntorganisaties en zorgverzekeraars. Daarom is het opzetten van kwaliteitszorgsysteem een must voor zorginstellingen.

 

Alternatieven voor HKZ zijn ISO 9001 en ISO Healthcare. Nieuwhuis Consult adviseert u graag welke norm het beste bij uw organisatie past.

 

Voor de volgende sectoren zijn specifieke HKZ normen ontwikkeld:

 

• Tandartspraktijken
• Tandprotetische praktijken
• Kinderopvang
• Ambulancezorg
• Centrale posten ambulance vervoer
• Verzorgingshuizen
• Gezondheidscentra   
• Openbare Apotheken 

• Thuiszorg
• Dialyse centra
• Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
• Infectieziektebestrijding
• Algemeen Maatschappelijk Werk
• Radiotherapie
• Gehandicaptenzorg
• Fysiotherapie praktijken

 

Stappenplan opzetten kwaliteitssysteem HKZ

  1. Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau tot het HKZ Keurmerk te bereiken. De nulmeting duurt 1 à 2 dagen, inclusief rapportage en presentatie uitkomsten.
     
  2. Nieuwhuis Consult zet het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitaal voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.
     
  3. Het kwaliteitssysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, cliënttevredenheidsonderzoek, toepassen nieuwe werkwijzen, etc.
     
  4. Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het kwaliteitssysteem aan de eisen van de HKZ-norm voldoet. Het behaalde HKZ-certificaat is 3 jaar geldig.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Training Interne Audit

De interne audit is het verbeterinstrument bij uitstek. Vreemde ogen dwingen. In korte tijd geven wij u handvatten om uw organisatie verder te verbeteren. De interne audit voldoet qua rapportage geheel aan de eisen van HKZ.