23696448.jpg

Prestatieladder Socialer Ondernemen 

Een meetinstrument en keurmerk voor het herkennen en erkennen van de mate waarin bedrijven socialer ondernemen. 

 

 

Meer PSO .. 

MVO Prestatieladder

 

De norm om MVO meetbaar te maken is nu samengevat in de MVO Prestatieladder. Basis van deze norm is de ISO 26000. Nieuwhuis Consult helpt u graag op weg.

 

Meer MVO Prestatieladder..

CO2 Footprint

 

Bij het in kaart hebben van de milieubelasting speelt de CO2 footprint een toenemende rol van betekenis. Nieuwhuis Consult helpt u om deze CO2 footprint zorgvuldig in kaart te brengen.

Meer CO2 Footprint..

ISO 26000 scan

 

Met de ISO 26000 scan geeft u handen en voeten aan uw MVO-beleid. Vertaal de 3 P's naar concrete doelstellingen voor uw organisatie.
 
 

ISO 14001

 

ISO 14001 is bij uitstek geschikt voor organisaties die de aandacht voor milieu-aspecten een vaste plaats willen geven in hun bedrijfsvoering.

 

Meer ISO 14001..

Energiebesparings-onderzoek 

 Energieverbruik is voor veel bedrijven een aanzienlijke kostenpost, die echter vaak als onvermijdelijk wordt gezien. Toch blijkt dit niet altijd zo te zijn.

 

Meer Energiebesparing..