23696448.jpg

 

CO2 footprint

Bij het in kaart hebben van de milieubelasting speelt de CO2 footprint een toenemende rol van betekenis. Middels inventarisatie en berekening helpt Nieuwhuis Consult u om deze CO2 footprint zorgvuldig in kaart te brengen conform het GHG-protocol.

 

 

 

 

Achtergrond CO2 Footprint

De term footprint wordt gebruikt om de impact te meten van menselijke activiteiten op de aarde. De CO2-footprint geeft inzicht in de hoeveelheden uitgestoten broeikasgassen, gemeten in kg. CO2.

Milieu staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Opdrachtgevers en klanten worden steeds  kritischer ten aanzien van milieu. Om het onderwerp milieu concreet te maken laten steeds meer bedrijven jaarlijks een CO2-footprintberekening uitvoeren.  Op basis van de inzichten vanuit de CO2-footprint kunnen vervolgens verbeteracties worden ingepland. Een grondige analyse van het huidige energieverbruik is immers een eerste stap om doelstellingen voor reductie en vergroening te formuleren.

 

Nieuwhuis Consult kan voor u de CO2-berekening uitvoeren. Hierbij wordt de CO2-uitstoot als gevolg van uw energiegebruik op het gebied van kantoor / huisvesting , transport en eventuele specifieke verbruiken.

 

Voor complexere CO2-footprintberekeningen leveren wij maatwerk. Hierbij valt  te denken aan een gedetailleerdere analyse van kantoor verbruiken (inclusief papierverbruik, afval, etc.).

 

 

 

 

 

Werkwijze CO2 Footprint

 

 Werkwijze_CO2_Footprint.bmp

Wilt u een CO2-footprintberekening laten uitvoeren, of wilt u meer weten? Vul hieronder het contactformulier in of bel 0541-661024.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

CO2 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2 –emissie, om deze vervolgens te kunnen verminderen. De reductie van CO2-uitstoot kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.