23696448.jpg

 

ISO 26000 scan

Met de ISO 26000 scan geeft u handen en voeten aan uw MVO-beleid. Vertaal de 3 P's naar concrete doelstellingen voor uw organisatie.
 

Inleiding ISO 26000

Er is bij veel organisaties behoefte aan handreikingen en richtlijnen. De laatste jaren is daar ook in ISO-verband over nagedacht en is er internationale overeenstemming over aan het ontstaan. De ISO 26000 heeft als doel het bedrijfsleven en andere organisaties te ondersteunen bij het geven van invulling aan MVO. Deze richtlijn beschrijft de aanpak die een organisatie kan kiezen. Zowel het proces als de inhoud komen uitgebreid aan de orde. Onderwerpen zijn onder andere fundamentele principes, zoals transparantie, ethisch gedrag en MVO-kernonderwerpen, bijvoorbeeld milieu, ’fair operating practices’ en mensenrechten. Daarnaast komt het wereldwijde begrippenkader voor MVO aan bod. Ook biedt ISO 26000 een raamwerk voor implementatie van internationale principes/conventies op het terrein van MVO.

 

Achtergrond

ISO 26000 geeft richtlijnen voor de MVO-thema’s:
• Behoorlijk bestuur (organizational governance),
• Mensenrechten (human rights),
• Arbeidsomstandigheden (labour practices),
• Milieu (the environment),
• Eerlijk handelen (fair operating practices),
• Consumentenbelangen (consumer issues),
• Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling,
• (Community involvement en development).

 

Werkwijze ISO 26000

De ISO 26000 scan maakt in een kort tijdsbestek inzichtelijk hoe uw onderneming presteert op het gebied van MVO.

 

Doel

Interne bedrijfsanalyse waarmee het bedrijf inzicht krijgt in de bedrijfsprestaties op gebied van MVO of duurzaamheid, bekeken voor alle bedrijfsprocessen zoals inkoop, productie en verkoop. Tevens externe analyse van de kijk van stakeholders op de activiteiten van uw bedrijf en wat zij in de toekomst van uw bedrijf verwachten.

 

WerkwijzeMVO_ISO26000werkwijze.png

 

Meer weten? Neem contact met ons op middels onderstaand contactformulier of bel 0541-661024

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken