24155675.jpg

 

OHSAS 18001 certificering arbozorgsysteem

Op basis van een al jaren toenemende vraag uit de markt, is er nu eindelijk een internationaal als certificeerbare standaard aangeschreven norm voor veiligheidsmanagement: de OHSAS 18001 (OHAS staat voor Occupational Health and Safety Assesment Series).

De OHSAS 18001 geeft de vereisten die aanwezig moeten zijn in een goed veiligheidsmanagementsysteem. De norm is qua opzet gelijk aan de ISO 9001 (versie 1994, kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement).

De OHSAS 18001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

 

 

 

Voordelen van OHSAS 18001 certificering

Voordelen van de OHSAS 18001 zijn:

  • de norm is internationaal van aard en niet opgesteld op basis van landelijke wetgeving; conformiteit aan die wetgeving is wel een eis;
  • de norm is voor elk soort organisatie van toepassing;
  • de norm biedt ruimte voor maatwerk: zij dient geïnterpreteerd te worden op basis van de bedrijfsspecifieke situatie;
  • een volgens de OHSAS 18001 opgezet veiligheidsmanagementsysteem is certificeerbaar, waarmee uw inspanningen aantoonbaar worden gemaakt;
  • door goede toepassing van de norm kunt u de zorg voor kwaliteit, milieu en veiligheid in één systeem beheersen.

Meer achtergronden over Ohsas 18001 certificering

 

 

 

 OHSAS 18001 managementsysteem stappenplan

U wilt een arbomanagementsysteem conform OHSAS 18001 en zoekt deskundige ondersteuning? Nieuwhuis Consult levert u die graag. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het OHSAS 18001 certificaat. OHSAS certificering die in de praktijk werkt.
Stappenplan opzetten arbomanagementsysteem OHSAS 18001

  1. Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau tot OHSAS 18001 te bereiken. De duur van de nulmeting is afhankelijk van de organisatie en wordt opgeleverd met een rapportage inclusief presentatie van uitkomsten.
  2. Nieuwhuis Consult zet het arbomanagementsysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een handboek arbomanagementsysteem, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitaal voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.
  3. Het arbomanagementsysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, toepassen nieuwe formulieren, etc.

  4. Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het arbomanagementsysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig

  5.  

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.