26376328.jpg


ISO 9001 kwaliteitssysteem - certificering


ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. In voorgaande versies van de ISO 9001 norm is het beeld ontstaan dat procesbeheersing ontstaat door vooral veel procedures te beschrijven in vaak veel te dikke handboeken. Die tijd ligt met de ISO 9001: 2015 definitief achter ons. Een kwaliteitssysteem van Nieuwhuis Consult conform ISO 9001 helpt u om structureel de gewenste organisatieverbetering te behalen.


Voor het opzetten en invoeren van kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.
ISO 9001 - norm informatie

 

De ISO 9001 (versie 2015) is dé norm op het gebied van  kwaliteitsmanagement. Organisaties kunnen vrijwillig besluiten de ISO-norm toe te passen. De organisatie zorgt er dan voor dat zij aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoet. Deze eisen helpen de organisatie om processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar te maken.

De ISO 9000-serie is sinds de jaren negentig uitgegroeid tot de standaard norm op het gebied van kwaliteitszorg. De norm ISO 9001 bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Deze eisen zijn zo opgesteld, dat ze de processen in de organisatie inzichtelijk en gemakkelijk beheersbaar en bestuurbaar kunnen maken. Het ISO 9001 certificaat wordt daarom steeds meer door klanten geëist om de zekerheid te hebben dat er een kwaliteitsorganisatie achter het gekochte product of dienst staat.


In de ISO 9001 staat uw klant, en haar behoeften en verwachtingen, centraal. Het is echter de kunst om uw kwaliteitszorgsysteem zo in te richten dat uw organisatie centraal staat, waardoor uw klant vanzelf in al haar verwachtingen wordt voorzien. De norm wil op sommige punten aantoonbaar zien dat een organisatie hieraan voldoet. Dit wordt in een kwaliteitssysteemhandboek vastgelegd. Verder heeft de organisatie de keuze hoe zij de norm en het handboek intern wil gebruiken.

 

Een kwaliteitssysteem moet een organisatie toegevoegde waarde bieden. De tijd waarin elke willekeurige organisatie een kwaliteitssysteem op kon zetten om een certificaat te bemachtigen is voorbij. Het gaat nu om praktische systemen waar uw organisatie, en uw leveranciers en klanten wat aan hebben. De ISO9000 serie kan u daarbij helpen.


Nieuwhuis Consult is koploper op het gebied van het opzetten en implementeren van praktische kwaliteitssystemen. Het gaat ons bij de kwaliteitstrajecten om beheersbare, procesgerichte systemen waarvan alle niveaus binnen uw organisatie profijt hebben.

 

 

 

Stappenplan organisatieverbetering met ISO 9001


Nieuwhuis Consult maakt gebruik van een 4 fasen model voor de implementatie van kwaliteitsmanagement conform de ISO 9001:2015 norm. 


Fase 1: nulmeting

Ieder project start met een nulmeting. Dit geschiedt aan de hand van interviews met verschillende medewerkers van de organisatie. Daarnaast worden relevante documenten beoordeeld. Tijdens de diagnose wordt getoetst in welke mate de organisatie voldoet aan de bepalingen uit ISO 9001:2015 en in staat is daadwerkelijk haar kwaliteit te verbeteren. Daarbij worden de eerste verbetermogelijkheden voor kwaliteitsmanagement vastgesteld. Risico’s die al tijdens de nulmeting worden geconstateerd, worden meegenomen naar fase 2.

undefined

Fase 2: Risico management

In deze fase worden de risico’s én kansen van de organisatie vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met externe en interne risico’s en kansen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Nieuwhuis Consult maakt hierbij gebruik van een zelf ontwikkelde ‘risico analyse en management’ tool. 


undefined 


Fase 3: Inrichting kwaliteitsmanagement

Op basis van de geïnventariseerde risico’s en kansen stellen we verbeterplannen. Dit vormt de basis voor de inrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Naast dat Nieuwhuis Consult zorg draagt dat uw kwaliteitssysteem aan de ISO 9001:2015 normering voldoet, ligt onze focus ook op de toegevoegde waarde van het kwaliteitssysteem en continue verbetering daarvan. 


undefined


Fase 4: Implementeren en verbeteren

In de laatste fase wordt uw kwaliteitssysteem geïmplementeerd a.d.h.v. de continue verbetercyclus (PDCA).  Vaste onderdelen hierin zijn:

- Risicomanagement cyclus

- Overlegvormen

- Doelstellingen en kpi’s

- Evaluaties van prestaties

- Interne audit(s)

- Managementreview(s)


undefined


Wij begeleiden u tot slot in het offerte traject voor certificering. Desgewenst ondersteunen wij u tijdens de externe audit. 


 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Training Interne Audit

Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit is alleen effectief als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditvaardigheden beheersen. Deze opleiding leidt potentiële interne auditoren op.

Training ISO 9001:2015 transitie

Na het volgen van de training heeft u gedegen kennis over de veranderingen in de ISO 9001:2015 en wat deze betekenen voor uw Kwaliteitsmanagementsysteem. U bent dan in staat om een succesvol transitieplan voor uw organisatie te ontwikkelen en uit te voeren.