26376328.jpg


ISO 9001 kwaliteitssysteem - certificering


ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. In voorgaande versies van de ISO 9001 norm is het beeld ontstaan dat procesbeheersing ontstaat door vooral veel procedures te beschrijven in vaak veel te dikke handboeken. Die tijd ligt met de ISO 9001: 2015 definitief achter ons. Een kwaliteitssysteem van Nieuwhuis Consult conform ISO 9001 helpt u om structureel de gewenste organisatieverbetering te behalen.


Voor het opzetten en invoeren van kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.
ISO 9001 - norm informatie

 

De ISO 9001 (versie 2015) is dé norm op het gebied van  kwaliteitsmanagement. Organisaties kunnen vrijwillig besluiten de ISO-norm toe te passen. De organisatie zorgt er dan voor dat zij aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoet. Deze eisen helpen de organisatie om processen inzichtelijk, beheersbaar en bestuurbaar te maken.

De ISO 9000-serie is sinds de jaren negentig uitgegroeid tot de standaard norm op het gebied van kwaliteitszorg. De norm ISO 9001 bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Deze eisen zijn zo opgesteld, dat ze de processen in de organisatie inzichtelijk en gemakkelijk beheersbaar en bestuurbaar kunnen maken. Het ISO 9001 certificaat wordt daarom steeds meer door klanten geëist om de zekerheid te hebben dat er een kwaliteitsorganisatie achter het gekochte product of dienst staat.

In de ISO 9001 staat uw klant, en haar behoeften en verwachtingen, centraal. Het is echter de kunst om uw kwaliteitszorgsysteem zo in te richten dat uw organisatie centraal staat, waardoor uw klant vanzelf in al haar verwachtingen wordt voorzien.De norm wil op sommige punten aantoonbaar zien dat een organisatie hieraan voldoet. Dit wordt in een kwaliteitssysteemhandboek vastgelegd. Verder heeft de organisatie de keuze hoe zij de norm en het handboek intern wil gebruiken.

 

Een kwaliteitssysteem moet een organisatie toegevoegde waarde bieden. De tijd waarin een bedrijf dat ‘betonnen zwemvesten produceert’ een kwaliteitssysteem op kon zetten om een certificaat te bemachtigen is voorbij. Het gaat nu om praktische systemen waar uw organisatie, en uw leveranciers en klanten wat aan hebben. De ISO9000 serie kan u daarbij helpen.

Nieuwhuis Consult is koploper op het gebied van het opzetten en implementeren van praktische kwaliteitssystemen. Het gaat ons het bij de kwaliteitstrajecten om beheersbare, procesgerichte systemen waar alle niveaus binnen uw organisatie profijt van hebben.

 

 

 

Stappenplan organisatieverbetering met ISO 9001

 

  1. Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau tot ISO 9001: 2015 te bereiken. De nulmeting duurt ongeveer 2 dagen, inclusief rapportage en presentatie uitkomsten.
     
  2. Nieuwhuis Consult zet het kwaliteitssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitaal voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.
     
  3. Het kwaliteitssysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, toepassen nieuwe formulieren, etc.
     
  4. Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het kwaliteitssysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

 

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Training Interne Audit

Het uitvoeren van interne audits vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Een audit is alleen effectief als deze wordt uitgevoerd door mensen die auditvaardigheden beheersen. Deze opleiding leidt potentiële interne auditoren op.

Training ISO 9001:2015 transitie

Na het volgen van de training heeft u gedegen kennis over de veranderingen in de ISO 9001:2015 en wat deze betekenen voor uw Kwaliteitsmanagementsysteem. U bent dan in staat om een succesvol transitieplan voor uw organisatie te ontwikkelen en uit te voeren.