22272223.jpg

 

Inleiding Lean Management

Het verbeteren van resultaten door slimmer en slanker ingerichte processen. Dat is lean-management.

De laatste jaren worden steeds meer organisaties zich bewust van de voordelen van toepassen van ‘Lean management’. Het begrip Lean betekent letterlijk ‘mager’. Het staat voor een andere manier van denken en doen. Een goede beschrijving van Lean is ‘meer doen met minder inspanningen’. Aan dit doel wordt invulling gegeven door organisatiebreed, met inspanning en enthousiasme van iedereen, continu te werken aan verbetering. Hierbij richt de hele organisatie zich op het systematisch elimineren van alles wat geen toegevoegde waarde biedt voor uw klant.

 

 

 

Achtergrond Lean Management

Iedere organisatie heeft eigen unieke processen. Het doel van Lean management is deze processen te optimaliseren om kortere doorlooptijden, hogere kwaliteit, lagere kosten en een maximale waarde voor uw klant te realiseren. Hiervoor worden de processen aan de hand van verschillende methoden in kaart gebracht en geanalyseerd. De analyse leidt tot een geweldig inzicht in de huidige processen. Zo wordt o.a. vastgesteld welke handelingen dubbel worden uitgevoerd, wanneer geen waarde wordt toegevoegd, wanneer onnodige voorraadniveaus ontstaan, etc.

Lean management staat voor het managen van het programma dat gericht is op het slanker en slagvaardiger maken van uw bedrijfsprocessen. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat dit programma niet een eenmalige korte termijn actie is maar integraal onderdeel moet worden van de bedrijfsvoering.

De basis van het Lean-denken ligt in de Toyota-fabrieken in Japan. De methode gaf de Japanse auto-industrie een enorme voorsprong ten opzichte van de traditionele auto-industrie (Amerika, Groot-Brittanië, Duitsland). O.a. door snellere productie, betere kwaliteit, minder kosten en meer resultaat. Na het verschijnen van het boek ‘The machine that changed the world’ van Womack, Roos en Jones is het gedachtegoed verspreid over de wereld. Pas toen werd er de naam ‘Lean’ aan gegeven. Ondanks de oorsprong in de automotive zijn de lean-principes toepasbaar op iedere organisatie.

 

 

Werkwijze Lean Management

Nieuwhuis Consult ondersteunt organisaties bij het toepassen van Lean-management. Centraal staat de eigen verantwoordelijkheid van de organisatie; wij faciliteren en ondersteunen. Hiervoor hebben we een bedrijfseigen aanpak ontwikkeld. Wij lichten u graag vrijblijvend toe op welke manier Lean-management toegevoegde waarde gaat bieden voor uw organisatie.

In onderstaand schema is weergegeven hoe een adviestraject onder regie van Nieuwhuis Consult is ingericht.

 

Adviesproduct_Lean__2_.jpg 

 

1. Quick scan

Er wordt een quickscan uitgevoerd met als doel vast te stellen wat Lean voor de organisatie kan betekenen. Lean kan goed aansluiten bij vernieuwing van processen op basis van gewijzigde wetgeving (bijvoorbeeld implementatie van de WABO binnen gemeenten) of bij programma’s ten behoeve van kostenreductie.

2. Lean workshops

Er worden workshops gegeven om de organisatie op een speelse manier Lean te laten ervaren en medewerkers enthousiast te maken voor het Lean-programma.


Zie ook: gratis Lean workshop


3. Consultancy

Op basis van de quickscan wordt het Lean-programma opgezet. U wordt in deze fase intensief ondersteund door een deskundig consultant.

4. Trainen

Op basis van de quickscan worden trainingen gepland. De beoogde interne projectleiders en direct betrokkenen worden getraind op Lean-management en het zelfstandig, in de eigen werkprocessen, kunnen toepassen van de Lean-principes.

5. Analyse

Uw organisatie en bedrijfsprocessen worden geanalyseerd. Aan de hand van verschillende Lean-methoden en technieken ontstaat een integraal beeld van verbeterpunten.

6. Herontwerp van processen

Processen worden, door de gebruikers en betrokkenen, opnieuw ontworpen. Volgens Lean-principes worden de processen beter, sneller, goedkoper en efficiënter ingericht.

7. Implementatie

Op basis van een verschillen-overzicht tussen de bestaande situatie (vastgesteld in stap 5) en de gewenste situatie (vastgesteld in stap 6) wordt een implementatieplan opgesteld. Implementatie vindt plaats, waarna verdere verbetering plaats kan vinden.Wilt u meer informatie? Vraag vrijblijvend een adviesgesprek aan via 0541-6610254 of info@nieuwhuisconsult.nl   

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Workshop kennismaken met Lean Management

Tijdens de workshop ervaren de deelnemers dat ze in korte tijd ingrijpende verbeteringen kunnen realiseren; dat de principes van Lean ook uitstekend toepasbaar zijn in kantoor- en andere niet-productieomgevingen en dat de focus op het verkorten van doorlooptijden enorm helpt