23696448.jpg

 

Energiebesparingsonderzoek

Energieverbruik is voor veel bedrijven een aanzienlijke kostenpost, die echter vaak als onvermijdelijk wordt gezien. Bij energiebesparingsdoorlichtingen blijkt echter bijna steevast dat besparingen in de orde van grootte van 20% haalbaar zijn.

 

Energiebesparing is voor alle bedrijven interessant. Vooral als in uw bedrijf recent nog niet diepgaand naar energiebesparingsmogelijkheden is gekeken, kan aanzienlijk kostenvoordeel behaald worden. Een verhuizing, renovatie of productiewijzigingen kunnen het uitgelezen moment vormen om te investeren in energiebesparende maatregelen en daarbij een aantrekkelijke terugverdientijd te behalen.

 

 

Achtergrond Energiebesparingsonderzoek

Achtergrond In het overheidsbeleid staat energiebesparing hoog op de agenda. Zowel het ministerie van VROM als van Economische Zaken leggen grote nadruk op de vermindering van het energieverbruik. Ook de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer biedt de vergunningverlener de mogelijkheid om bedrijven een energiebesparingsonderzoek uit te laten voeren. Voor bedrijven is energie vaak een kostenpost waar in de regel nog, met de nodige aandacht, op kan worden bespaard. In een energiebesparingsonderzoek wordt de energiehuishouding binnen een bedrijf in kaart gebracht, worden knelpunten vastgesteld en verbetermaatregelen aangegeven.
 

 

Energie besparen met Nieuwhuis Consult

Nieuwhuis Consult ondersteunt en begeleidt bedrijven bij de uitvoering van een energiebesparingsonderzoek. Dankzij de ruime ervaring in het adviseren en doorlichten van bedrijven is er veel recente kennis over energiebesparende maatregelen, waardoor snel de maatregelen worden gevonden die voor uw bedrijf voordeel opleveren. Het onderzoek mondt uit in een energiebesparingsplan voor de komende jaren. Indien uw bedrijf deelneemt aan de Meerjarenafspraken energiebesparing, kan het energiebesparingsplan uiteraard hierop afgestemd worden.

 

De Nederlandse overheid stimuleert onderzoeken op het gebied van energiebesparing. Uiteraard zal Nieuwhuis Consult voor u onderzoeken of u gebruik kunt maken van bestaande subsidiemogelijkheden.

 

Meer weten? Vul hieronder het contactformulier in of bel 0541-661024.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken