0909_nieuwhuisconsult_434.jpg

 

Basisveiligheid VCA (Pools: Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA)

 

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Pools, met Pools cursusboek en Pools examen.Terug naar VCA Cursussen

 

 

 


Inhoud van de cursus Basisveiligheid Pools

 

Aan de hand van het Poolse cursushandboek "Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA", praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
  • Risico's, gevaren en preventie;
  • Gevaarlijke stoffen;
  • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
  • Werken in besloten ruimten;
  • Veilig gebruik gereedschappen;
  • Elektrische veiligheid;
  • Hijsen en tillen;
  • Werken op hoogte;
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.Terug naar VCA Cursussen

 

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Poolse medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.
 

Leerdoel

De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld, ook voor Poolse arbeidskrachten. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Een  belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA" (VVA1).


Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

 

Werkvorm

Doceren theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens. Alles zowel mondeling als schriftelijk in de Poolse taal.
 

Duur

1 dag vanaf 8.30 uur. Het examen wordt op dezelfde dag afgenomen vanaf 16.00 uur.Cursusdata:

Elke zondag wordt de cursus verzorgd in Waalwijk. 

 
 

Certificaat

Certificaat Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen, landelijk erkend en 10 jaar geldig

Prijs

€ 295,-  voor de gehele cursusdag inclusief inkijkcursusmateriaal en schriftelijk Pools examen
€ 95,- voor een los examen (prijzen zijn exclusief btw)

 

Incompany

De cursus kan op iedere geschikte cursuslocatie worden gegeven.  Indien gewenst kan een in-company opleiding georganiseerd worden. Neem contact met ons op voor een cursusaanbieding op maat (Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA)
 

Open inschrijving

Elke zondag vindt er een cursus plaats in Waalwijk. 

Regelmatig worden op diverse locaties in het land cursussen op basis van open inschrijving georganiseerd. Ook vinden er in Polen regelmatig opleidingen plaats op basis van open inschrijving.Terug naar VCA Cursussen  

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken