0909_nieuwhuisconsult_434.jpg

 

Basisveiligheid VCA (VVA1)

 

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Voor Leidinggevenden is er de opleiding VOL VCA.

 

 Terug naar VCA Cursussen

 

Inhoud van de cursus Basisveiligheid VCA

 

Aan de hand van het cursushandboek, praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Arbo-wet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
 • Risico's, gevaren en preventie;
 • Gevaarlijke stoffen;
 • Brand- en explosiegevaar en blusmethoden;
 • Werken in besloten ruimten;
 • Veilig gebruik gereedschappen;
 • Elektrische veiligheid;
 • Hijsen en tillen;
 • Werken op hoogte;
 • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het maken van examenvragen en zal een proefexamen worden gehouden.

 


Terug naar VCA Cursussen 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers op uitvoerend niveau en hun directe leidinggevenden. Een vooropleiding is niet noodzakelijk.
 

Leerdoel

De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun Arbo-zorg afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen. Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven.Een  belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA" (VVA1).

Na voltooiing van de cursus heeft de cursist voldoende kennis om werkzaamheden op een verantwoorde, veilige en gezonde wijze uit te kunnen voeren.

 

Werkvorm

Doceren theorie, individuele en groepsopdrachten en oefenexamens. 

Diploma

Diploma Basisveiligheid VCA, na goed afleggen examen, landelijk erkend en 10 jaar geldig

Prijs

€ 295,- excl. btw. (incl lunch en deelname aan examen en certificaat.)

 

Duur

De cursusdag om 8.30 uur tot 16 uur. Examentijd: 16 uur tot 17 uur. 

 

Extra mogelijkheden

Code 95 coördineren en aanvragen + €22,50
Lesboek VCA +€30,-

Op eigen locatie

De cursus kan op iedere geschikte cursuslocatie worden gegeven.  Indien gewenst kan een in-company opleiding georganiseerd worden. Neem contact met ons op voor een cursusaanbieding op maat. 


Open inschrijving

Kijk voor de beschikbare cursusdata op het tabblad Locatie & datum. 
 


Terug naar VCA Cursussen

 

 

 

regio Den Haag / Rotterdam

 • vrijdag 13 oktober 2017
 • donderdag 16 november 2017
 • woensdag 20 december 2017

regio Amsterdam / Haarlem

 • dinsdag 10 oktober 2017
 • woensdag 8 november 2017
 • woensdag 6 december 2017

regio Arnhem / Nijmegen

 • donderdag 19 oktober 2017
 • woensdag 22 november 2017
 • maandag 18 december 2017

regio Den Bosch

 • woensdag 11 oktober 2017
 • donderdag 14 december 2017

regio Breda

 • woensdag 20 september 2017
 • donderdag 26 oktober 2017
 • donderdag 23 november 2017
 • donderdag 21 december 2017

regio Almelo / Enschede

 • donderdag 28 september 2017
 • woensdag 1 november 2017
 • vrijdag 15 december 2017

regio Meppel / Zwolle

 • dinsdag 3 oktober 2017
 • maandag 6 november 2017
 • maandag 4 december 2017

regio Roermond / Weert

 • maandag 16 oktober 2017
 • maandag 13 november 2017
 • woensdag 13 december 2017

regio Vlissingen / Goes

 • vrijdag 29 september 2017
 • vrijdag 24 november 2017

regio Sneek

 • woensdag 15 november 2017

regio Rijnmond Zuid

 • donderdag 21 september 2017
 • vrijdag 27 oktober 2017
 • woensdag 29 november 2017

regio Eindhoven

 • donderdag 5 oktober 2017
 • dinsdag 7 november 2017
 • dinsdag 5 december 2017

regio Amersfoort

 • vrijdag 3 november 2017
 • vrijdag 8 december 2017

regio Utrecht

 • woensdag 4 oktober 2017
 • donderdag 30 november 2017

regio Drachten

 • dinsdag 17 oktober 2017
 • dinsdag 19 december 2017
Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

VCA - veiligheidscertificering

Daar waar werk uitbesteed wordt is het VCA-certificaat dé norm voor veilig werken. VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu) Checklist Aannemers. Wij bieden het complete traject tot VCA-certificering, inclusief VCA-handboek en intensieve ondersteuning. De risico-inventarisatie en -evaluatie is optioneel.

Cursus Basisveiligheid VCA (Pools: Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA)

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Pools, met Pools cursusboek en Pools examen.

Cursus VCA Turks

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Turks, met Turks cursusboek en Turks examen.

Zelfstudie Basisveiligheid VCA

Het VCA-certificaat behalen kan ook zonder opleiding. Hier vindt u meer informatie over het zelfstudiepakket Basisveiligheid VCA.

 

Cursus VOL-VCA Veiligheid Operationeel Leidinggevenden

Als leidinggevende zelf het goede voorbeeld kunnen geven en ook anderen op gevaren opmerkzaam kunnen maken. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven is het daarom verplicht dat alle leidinggevenden het certificaat "Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA" bezitten.