0909_nieuwhuisconsult_387.jpg

 

Training Interne Audit ISO 9001:2015

 

De training Interne Audit ISO 9001:2015 van Nieuwhuis Consult is de ideale basis voor het uitvoeren van efficiënte audits binnen uw organisatie. In de training leert u om verder te kijken dan een checklist en de relevante informatie te verzamelen voor het beoordelen van de effectiviteit van uw managementsysteem. De resultaten van de interne audit zijn een bron voor verbeteringen. 


U krijgt specifieke kennis en vaardigheden aangereikt om een interne audit procesgericht te kunnen uitvoeren. Dit betekent dat u na de training in staat bent om effectief de processen in uw organisatie te kunnen auditen en waar nodig verbeteringen te zien. De training gaat in op de transitie naar de nieuwe versie van de norm ISO 9001:2015, waarbij onder andere het risk based auditen en de HLS centraal staan. 


De ISO 9001:2015 norm is van invloed op de wijze waarop interne audits worden uitgevoerd. Belangrijk hierbij is dat de interne auditor de wijzigingen van deze nieuwe versie van ISO 9001 kan implementeren in zijn of haar audit. Onze trainers vertellen u alles over deze transitie naar ISO 9001:2015 en de manier waarop u deze wijzigingen kunt meenemen bij het uitvoeren van een interne audit. 


De training is ook toepasbaar op andere normen, zoals ISO 14001, ISO 27001 en OHSAS 18001 waarbij recent een nieuwe versie is ingevoerd. Ook voor deze normen geldt dat audits risk based uitgevoerd moeten worden en dat ze de High Level Structure (HLS) volgen. 


 

 

Inhoud training Interne Audit ISO 9001:2015

 

Tijdens de training wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de situatie van de deelnemers. De docent speelt waar mogelijk in op de situatie binnen de organisatie van de deelnemer en op de normen die voor de deelnemer van toepassing is. Op basis van praktijkvoorbeelden en cases worden de volgende onderwerpen behandeld.

 
Ochtend:

 • Inleiding op kwaliteits-, arbo- of milieumanagement volgens ISO 9001:2015
 • Transitie van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015
 • Risk Based Auditen
 • High Level Structure (HLS)
 • Continue verbetering Deming (Plan – Do – Check – Act)
 • Interpretatie van het referentiekader
 • Begrippen en achtergronden m.b.t. interne audits
 • Richtlijnen voor de interne audit
 • De auditprocedure: voorbereiding, uitvoering, rapportage, weging en verbetering

Middag:

 • Sociale vaardigheden en interviewtechnieken 
 • Cases auditgesprekken en rollenspellen
 • De interne audit als verbeterinstrument
 • Opzetten en beheren auditsysteem

 

 

 

Doelgroep

Kwaliteits-, arbo- en milieumanagers of –coördinatoren, alle medewerkers die interne audits gaan uitvoeren of deze al uitvoeren.

 

Leerdoel

Na voltooiing van de opleiding is de deelnemer in staat op een praktische manier interne audits uit te voeren volgens de meest recente versie ISO 9001:2015. De deelnemer voldoet aan de norm NEN 19011. Naast theoretische achtergronden en normen, worden praktische vaardigheden bijgebracht die nodig zijn bij het uitvoeren van een interne audit.

 

 

Certificaat

Deelnemers ontvangen na het volgen van de opleiding het Opleidingscertificaat Interne auditing.


 

Werkvorm

Doceren van theoretische modellen, ruimte voor discussie over, en oefening van praktische toepassing. 

 

Duur

1 dag 

Wijze van aanbieden

In-company en open inschrijving (landelijk)

 

Prijs

Deelname aan training in Veghel, Alphen aan den Rijn of Hengelo € 295,-

Prijs op aanvraag voor incompany.

 

Alphen aan den Rijn

 • woensdag 4 april 2018
 • woensdag 23 mei 2018

Hengelo (ov)

 • maandag 23 april 2018
 • woensdag 20 juni 2018

Veghel

 • dinsdag 8 mei 2018
Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Interne audit door Nieuwhuis Consult

Wat is uw doel van een interne audit? Is dit het (half-)jaarlijks voldoen aan een normeis? Of ziet u het als een kans om de inrichting van uw bedrijfsprocessen eens objectief te laten toetsen door een onafhankelijk, deskundig persoon? Nieuwhuis Consult voert de audit in dit geval voor u uit.

Training ISO 9001:2015 transitie

De training ISO 9001:2015 transitie geeft u handvatten voor het werken met de nieuwe norm en het aanpakken van de wijzigingen ten opzichte van de versie 2008. Belangrijk is de invloed van het risk based auditen en de High Level Structure (HLS).