atmosphere.2.jpgInleiding ISO 27002 Informatiebeveiligingsscan 

Informatieveiligheid staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Steeds meer wordt vanuit de samenleving gevraagd dat organisaties aantoonbaar hun systemen en werkwijzen beveiligen tegen datalekken en dreiging van buitenaf. Gegevens dienen veilig verwerkt en opgeslagen te worden. Om te toetsen in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving, heeft Nieuwhuis Consult de informatiebeveiligingsscan (IB-scan) conform ISO 27002 ontwikkeld. Deze informatiebeveiligingsscan toetst de huidige situatie binnen uw organisatie aan de norm ISO 27002. De resultaten van de scan worden gebruikt om een advies uit te brengen, in de vorm van een praktisch implementeerbaar Plan van Aanpak.


De internationale norm ISO 27001 is leidend voor de wet- en regelgeving rondom informatieveiligheid binnen organisaties. De norm ISO 27002 geeft een meer specifieke uitleg over de gestelde eisen vanuit ISO 27001. Achtergrond ISO 27002 Informatiebeveiligingsscan 

De informatiebeveiligingsscan van Nieuwhuis Consult is een speciaal ontwikkelde scan om de huidige situatie binnen een organisatie te meten en deze te toetsen aan de gestelde eisen vanuit ISO 27002. Vanuit de scan krijgt een organisatie een goed beeld in hoeverre zij al voldoet aan de eisen en welke wijzigingen er geïmplementeerd dienen te worden om tot een certificeerbaar niveau te komen.


De certificeerbare internationale norm ISO 27001 omvat de eisen waaraan een organisatie moet voldoen om aan te tonen dat het de wet en regelgeving rondom informatiebeveiliging naleeft. De gegevens van klanten, cliënten en/of patiënten dienen veilig te worden verwerkt en opgeslagen. De norm geeft richtlijnen en normen voor het opstellen, implementeren, onderhouden en verbeteren van de informatiebeveiliging binnen een organisatie. Versie ISO 27002 geeft aanvullende informatie voor het lezen van deze eisen vanuit ISO 27001. 
Werkwijze ISO 27002 Informatiebeveiligingsscan

De informatieveiligheidsspecialist van Nieuwhuis Consult komt een dag op uw locatie om de huidige situatie te bekijken. Naar aanleiding van de bevindingen wordt een rapportage opgesteld waarbij elk normelement wordt getoetst, dit vindt plaats middels het opzet, bestaan en werking principe. Daarna wordt een advies gegevens op de onderdelen die lager dan de maximale score beoordeeld zijn. Het resultaat van de scan is een praktisch plan van aanpak, waarmee u de getoetste onderdelen naar het gewenste niveau kunt brengen binnen uw organisatie. 


Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op via info@nieuwhuisconsult.nl of telefoonnummer 0541-661024.Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken