atmosphere.2.jpg


Inleiding TPM Audit


VECOZO, het landelijk communicatiepunt voor de zorg, eist van alle softwareleveranciers in de zorg dat zij voldoen aan de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA). Dit houdt onder andere in dat de softwareleveranciers voldoen aan de geldende wet- en regelgeving rondom informatiebeveiliging van persoonsgegevens. Softwareleveranciers kunnen dit aantonen door het laten uitvoeren van een audit voor het behalen van de TPM verklaring, ofwel een Third Party Mededeling of Derdenverklaring. 


Met een TPM Verklaring kunnen softwareleveranciers aantonen dat zij voldoen aan de NEN 7510 en daarmee aan de VECOZO Generieke Aansluitvoorwaarden (VGA).  Nieuwhuis Consult kan u ondersteunen bij deze audit. Op korte termijn kan worden aangetoond in hoeverre de organisatie voldoet aan de eisen van VECOZO, zoals de wettelijke verplichting tot het beveiligen van persoonsgegevens en de meldplicht datalekken (AVG), alsook het voldoen aan de norm NEN7510.


Een (verkorte) TPM laten uitvoeren is verplicht tenzij de softwareleverancier gecertificeerd is voor NEN7510 en/of ISO27001.  Achtergrond TPM Audit


Informatiebeveiliging is een belangrijk aandachtspunt in de zorg. De patiĆ«ntgegevens dienen altijd veilig en vertrouwelijk te zijn opgeslagen. De norm NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg en valt onder het toezichtterrein van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). 

Voor softwareleveranciers in de zorg is het van groot belang om aan te tonen dat ze werken volgens de geldende wet- en regelgeving. De norm NEN 7510 erg omvangrijk en om te voldoen aan de VGA volstaat het voor softwareleveranciers dan ook om een TPM voor te leggen. Werkwijze TPM Audit


Wilt u graag een TPM audit laten uitvoeren bij uw softwareleverancier zodat u in controle blijft over een ketenpartners? Nieuwhuis Consult kan dit voor u faciliteren middels het uitvoeren van een TPM audit. 


Neem hiervoor contact op via info@nieuwhuisconsult.nl of telefoonnummer 0541-661024.
Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken