Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

ASV

ASV - Algemene School Verkenning

De Algemene Schoolverkenning (ASV) is een beproefde methode om de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) binnen scholen vorm te geven. De ASV maakt gebruik van interviews, vragenlijsten en controles op de werkplek, met instrumenten die geheel op het onderwijs is afgestemd. De Algemene Schoolverkenning helpt u de verplichte risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit te voeren. Hiermee kunt u in samenwerking met Nieuwhuis Consult de risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn van de onderwijsinstelling in kaart brengen. De ASV maakt gebruik van interviews, speciale vragenlijsten en (veiligheids)controles op de werkplek zelf. Na de afname van de ASV stellen wij samen met u een rapport op. Daarin staan de knelpunten en risico´s, de prioriteitstellingen en het advies om risico´s aan te pakken. Van u wordt verwacht gestructureerd aan dit plan van aanpak te werken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Doel van ASV

Het doel van de ASV is:

 • het verkrijgen van algemeen inzicht in de mate waarin zorg voor de arbeidsomstandigheden aandacht krijgt in uw school (RI&E school)
 • het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn
 • het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico's te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken
 • het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van arbo- en verzuimbeleid en het wettelijke verplichte preventief medisch onderzoek (PMO)

Rapportage ASV

De rapportage van de ASV geeft inzicht in de mate waarin de zorg voor de arbeidsomstandigheden, veiligheid en welzijn in de school is geïmplementeerd en de wijze waarop specifieke gevaren worden beheerst. Daarnaast geeft de rapportage een helder beeld van de risico’s, tekortkomingen en bedreigingen die op het niveau van functie en werkplek zijn geconstateerd ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is voor iedere school wettelijk verplicht.

Uit de praktijkervaring van de consultants van Nieuwhuis Consult is bekend dat sommige scholen zich onvoldoende bewust zijn van hun verplichtingen inzake de Arbowet. Onze werkwijze is er derhalve op gericht om niet alleen te voldoen aan wettelijke verplichtingen maar tevens bewustwording bij verantwoordelijken te creëren. De ASV wordt getoetst door een gecertificeerde Arbodienst, waarmee het bedrijf kan aantonen dat ASV aan de wettelijke eisen voldoet.

In het kort

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie voor scholen
 • Voldoen aan wettelijke eisen
 • Plan van aanpak en rapportage
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Samengevat

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie voor scholen
 • Voldoen aan wettelijke eisen
 • Plan van aanpak en rapportage

Interesse? Vraag ons om nadere informatie via info@nieuwhuisconsult.nl, telefoonnummer 0541-661024 of vraag een offerte aan.

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ASV