Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Bedrijfsnoodplan

Bedrijfsnoodplan

Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. Het bedrijfsnoodplan is hierbij een essentieel draaiboek. Wat te doen bij brand? Of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen? Of zelfs bij een bommelding? Vragen waar een Bedrijfshulpverlener het antwoord op weet. Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren.

Achtergrond

Ondanks alle maatregelen die binnen een bedrijf getroffen zijn om zo veilig mogelijk te kunnen werken, is het optreden van ongevallen niet geheel uit te sluiten. Om de gevolgen van ongevallen, incidenten, brand en andere ongewenste gebeurtenissen te beperken, moet een bedrijfsnoodplan zijn opgesteld. Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document, waarin de taken en procedures staan omschreven over hoe u omgaat met een noodsituatie. Het bedrijfsnoodplan wordt volgens de NEN 4000 maatwerk opgesteld op basis van de RI&E, afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie. Het ontruimingsplan vormt meestal een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan en wordt door ons opgesteld conform de richtlijn NTA 8112 1 t/m 9.

Werkwijze

Nieuwhuis Consult stelt in samenspraak met Bedrijfshulpverleners een beknopt Calamiteitenplan op, waarin het minimaal benodigde is vastgesteld. Waarom ‘het minimaal benodigde’? Omdat de praktijk leert dat dikke handboeken bij een plotselinge calamiteit geen toegevoegde waarde bieden. Wij stellen samen instructies op, die aan alle medewerkers op verschillende wijzen kenbaar worden gemaakt. Op deze manier borgt u dat iedereen op de hoogte is van de te volgen procedures bij calamiteiten.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Bedrijfsnoodplan

[recaptcha]