Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

PSA Onderzoek (Psychosociale Arbeidsbelasting)

Psychosociale Arbeidsbelasting Onderzoek

Werkgevers worden op basis van de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen, te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. De Inspectie SZW vindt dat er meer aandacht van werkgevers nodig is voor de aanpak van Psychosociale arbeidsomstandigheden (PSA). Daar vallen werkdruk, agressie en ongewenste omgangsvormen onder. De inspectie komt tot dit standpunt op basis van controles in 2017. De Inspectie SZW ontdekte bij 80% van de geïnspecteerde organisaties één of meer overtredingen op het gebied van PSA.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Wat is een PSA Onderzoek?

Het PSA onderzoek is een doeltreffende methode om de psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen en te onderzoeken, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden om het welzijn van de medewerkers te verbeteren. Veel bedrijven hebben geen of te weinig inzicht in de psychosociale arbeidsbelasting onder medewerkers. Middels een PSA onderzoek kan dit inzicht worden verkregen.

Middels dit PSA onderzoek wordt inzicht verkregen in o.a. de volgende thema’s:

 • Werktempo en werkhoeveelheid
 • Emotionele belasting
 • Lichamelijke belasting
 • Afwisseling in het werk
 • Leermogelijkheden
 • Zelfstandigheid in het werk
 • Relatie met collega’s
 • Relatie met directe leiding
 • Inspraak
 • Toekomstonzekerheid
 • Plezier in het werk
 • Betrokkenheid bij de organisatie
 • Herstelbehoefte

In het kort

 • Psychosociale Arbeidsbelasting in kaart brengen
 • Meer aandacht voor PSA van Inspectie SZW
 • Onderzoek naar arbeidsomstandigheden in uw organisatie
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Aanvulling op RI&E

In aanvulling op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, kan het zinvol zijn periodiek een PSA onderzoek onder de medewerkers uit te voeren. Het geeft inzicht in hoeverre medewerkers zich prettig voelen in de organisatie en hoe zij de arbeidsomstandigheden ervaren. Nieuwhuis Consult biedt de mogelijkheid om snel en effectief onderzoek te verrichten. Hierbij kan het gaan om het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken op het gebied van arbeidsomstandigheden

Stappenplan PSA Onderzoek

Om een onderzoek succesvol uit te voeren via Nieuwhuis Consult worden de volgende stappen gehanteerd:

1. Voorbereiding en afstemming

Het gehele onderzoeksproces vanaf het opzetten van het onderzoek tot en met het leveren van een maatwerk rapportage kan Nieuwhuis Consult voor u uitvoeren. In nauw overleg met u wordt de onderzoeksvorm bepaald, de vragen opgesteld en het medium geselecteerd. In overleg met het de verantwoordelijke binnen de organisatie wordt het PSA welzijnsonderzoek voorbereid. De vragenlijst wordt opgezet conform een gestandaardiseerde, gevalideerde methode. De uiteindelijke precieze inhoud zal nader worden afgestemd. Desgewenst kunnen onderwerpen worden toegevoegd of worden geschrapt. De definitieve vragenlijst wordt in overleg voorbereid. De organisatie acht het van belang dat een zo groot mogelijke respons wordt behaald. In dit kader adviseert en ondersteunt Nieuwhuis Consult bij het komen tot een passend communicatieplan.

2. Opzetten en inrichten PSA vragenlijst (online)

De inhoud van de definitieve vragenlijst wordt binnen een digitale tool geprogrammeerd en digitaal uitgezet onder de doelgroep.

3. Opstellen rapportage en analyse

De verkregen data wordt door Nieuwhuis Consult geanalyseerd. Resultaten zijn naar vooraf bepaalde groepen medewerkers herleidbaar en worden vertaald naar een heldere rapportage voorzien van een plan van aanpak. Dit plan van aanpak bevat gerichte beheersmaatregelen in relatie tot geconstateerde knelpunten ten aanzien van psychosociale arbeidsbelasting en wordt op een wijze opgesteld dat deze eenvoudig opgenomen kunnen worden in de PvA van de RI&E. Op basis van de verkregen inzichten wordt de rapportage en plan van aanpak indien nodig bijgesteld.

4. Terugkoppeling resultaten

De resultaten worden besproken binnen de organisatie met de verantwoordelijke medewerkers. Gezamenlijk worden de verbeteracties vastgesteld.

Voordelen van PSA onderzoek

 • Snel, effectief en efficiënt meten via internet;
 • Als organisatie heb je inzicht in de PSA beleving van de medewerkers;
 • Er kunnen gerichte acties uitgevoerd worden om de PSA beleving naar beneden te krijgen;
 • Je kunt op basis van de inzichten een concreet PSA beleid formuleren of opzetten;
 • Het is aantoonbaar voor de SZW dat de organisatie het belangrijk vind om inzicht te hebben in PSA;
 • Je voldoet hiermee aan de Arbo wettelijke verplichting.

Samengevat

 • Psychosociale Arbeidsbelasting in kaart brengen
 • Meer aandacht voor PSA van Inspectie SZW
 • Onderzoek naar arbeidsomstandigheden in uw organisatie

Wij bieden u complete begeleiding volgens het bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek zenden wij u graag een offerte op maat. Vraag informatie aan via 0541-661024 of via info@nieuwhuisconsult.nl

Ervaringen

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

Informatie aanvragen

Over het adviestraject PSA Onderzoek (Psychosociale Arbeidsbelasting)