24155675.jpg

 

Bedrijfsnoodplan 

Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren. Het bedrijfsnoodplan is hierbij een essentieel draaiboek.

Wat te doen bij brand? Of bij het vrijkomen van gevaarlijke stoffen? Of zelfs bij een bommelding?

Vragen waar een Bedrijfshulpverlener het antwoord op weet. Het is de wettelijke verplichting van een werkgever om de Bedrijfshulpverlening te organiseren zodat iedereen dezelfde procedures volgt bij eventuele calamiteiten en Bedrijfshulpverleners hun taken kunnen uitvoeren.

 

 

 

Achtergrond Bedrijfsnoodplan

Ondanks alle maatregelen die binnen een bedrijf getroffen zijn om zo veilig mogelijk te kunnen werken, is het optreden van ongevallen niet geheel uit te sluiten. Om de gevolgen van ongevallen, incidenten, brand en andere ongewenste gebeurtenissen te beperken, moet een bedrijfsnoodplan zijn opgesteld. Met het bedrijfsnoodplan beschikt u over een onmisbaar document, waarin de taken en procedures staan omschreven over hoe u omgaat met een noodsituatie. Het bedrijfsnoodplan wordt volgens de NEN 4000 maatwerk opgesteld op basis van de RI&E, afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie. Het ontruimingsplan vormt meestal een vast onderdeel van het bedrijfsnoodplan en wordt door ons opgesteld conform de richtlijn NTA 8112 1 t/m 9.

 

 

 

 

Werkwijze

 

Nieuwhuis Consult stelt in samenspraak met Bedrijfshulpverleners een beknopt Calamiteitenplan op, waarin het minimaal benodigde is vastgesteld. Waarom ‘het minimaal benodigde’? Omdat de praktijk leert dat dikke handboeken bij een plotselinge calamiteit geen toegevoegde waarde bieden. Wij stellen samen instructies op, die aan alle medewerkers op verschillende wijzen kenbaar worden gemaakt. Op deze manier borgt u dat iedereen op de hoogte is van de te volgen procedures bij calamiteiten.

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken