24155675.jpg

 

CE-markering

De Europese commissie stelt richtlijnen op het gebied van productveiligheid vast in de vorm van de CE-markering.

CE staat voor Conformité Européene is een merkteken dat een product voldoet aan de minimale (veiligheids)eisen uit de diverse richtlijnen.

 Zo zijn er onder andere de volgende richtlijnen:

 • Machinerichtlijn;
 • Laagspanningsrichtlijn;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Speelgoedrichtlijn.

 

 

Achtergrond CE-Markering

Elke machine dient te voldoen aan de in de Machinerichtlijn gestelde veiligheids- en gezondheidseisen. De CE-markering is voor machines in 1995 van kracht geworden en wordt in principe door de fabrikant aangebracht (of de importeur als de machine van buiten de Europese Unie is geïmporteerd). Pas als de machine voldoet mag CE-markering worden aangebracht. De fabrikant is uiteraard aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

 

CE-markering met Nieuwhuis Consult

 

De volgende 7 stappen dienen te worden doorlopen, voordat CE-markering kan worden aangebracht:

 • Nulmeting
 • Vaststellen van de systeemgrenzen en alle gebruiksvariaties
 • Risicobeoordeling
 • Gebruikershandleiding
 • Technisch constructiedossier
 • Verklaring van overeenstemming volgens bijlage IIA of IIB.
 • CE-markering aanbrengen

Nieuwhuis Consult biedt u de complete begeleiding tot CE-markering volgens bovenstaand stappenplan.

 

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken