24155675.jpg

 

Inspectiesysteem arbeidsmiddelen

In samenwerking met KEMA heeft Nieuwhuis Consult een keuringssysteem ontwikkeld, dat inspeelt op de behoefte aan erkende keuring van arbeidsmiddelen.
 
Met het inspectiesysteem van Nieuwhuis Consult krijgt u een instrument in handen om de arbeids-middelen van uzelf en uw klanten jaarlijks te keuren. Op deze manier kunt u de Arbowet als kans benutten. Voor de volgende categorieën arbeidsmiddelen verzorgen wij reeds het inspectiesysteem en keurmeesteropleidingen:

 

  • landbouwmachines
  • tuin- en parkmachines
  • elektrisch materieel
  • elektrische installaties
  • materieel reiniging en recycling
  • klimmaterieel
  • bouwmachines
  • elektrotrekkers
  • huisvuilwagens  

 

Achtergrond Inspectiesysteem Arbeidsmiddelen

De keuringen binnen het Inspectiesysteem arbeidsmiddelen worden uitgevoerd volgens wettelijke normen, zoals vastgelegd in de Richtlijn Arbeidsmiddelen, de NEN 3140 en de Wegenverkeerswet. Het periodiek keuren van arbeidsmiddelen is vanuit de Arbowet verplicht. Niet alleen elektrisch handgereedschap, maar ook motorisch aangedreven materieel en rijdend materieel valt hier onder.

 

 

 

 

Werkwijze van Nieuwhuis Consult

Om erkend keuringsbedrijf te worden moet(en) de keurmeester(s) een opleiding “keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines” en een opleiding "keurmeester elektrische arbeidsmiddelen conform NEN 3140" met goed gevolg hebben afgelegd. Maar daarnaast moet het keuringsbedrijf een kwaliteitssysteem hanteren voor de keuringen. Een onafhankelijk certificeringsinstituut controleert of dit inspectiesysteem voldoet aan de Criteria voor Toezicht. Nieuwhuis Consult verzorgt voor u zowel het inspectiesysteem als de opleiding keurmeester arbeidsmiddelen.

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken