24155675.jpg

 

Machine-RIE (Veiligheid arbeidsmiddelen)

Machineveiligheid gaat verder dan periodiek onderhoud. Bij onderhoud staat de functionele werking van de machine voorop. Bij de machine-RIE dient een oordeel gevormd te worden over de veiligheid van het arbeidsmiddel. Dit dient te gebeuren door een deskundige partij.

Alle arbeidsmiddelen (en niet alleen de elektrische) dienen te voldoen aan de Arbowet. Dit kan een werkgever aantonen middels een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie van het machinepark, een zgn. machine-RIE. Wanneer een werkgever dit verzuimt, kan hem dit duur komen te staan. Het niet geïnventariseerd hebben van het machinepark, kan het bedrijf een boete van de arbeidsinspectie opleveren van € 900,- per machine. Het grootste risico voor de werkgever zit hem echter niet in de boete, maar in aansprakelijkheid en andere gevolgen van een bedrijfsongeval. Wanneer een medewerker ernstig letsel oploopt als gevolg van een machinegebrek, is de werkgever volledig aansprakelijk. De vraag is bovendien of de verzekering wel uitkeert, als de werkgever nalatig is geweest.

Alleen technische kennis is bij de machine-RIE overigens niet voldoende. Onafhankelijkheid en aantoonbare kennis van veiligheidsnormen zijn minstens zo belangrijk.

 

 

Achtergrond Machine-RIE

Binnen de EG geldt sinds 1 januari 1995 dat alle machines die voor het eerst in gebruik worden genomen, moeten voldoen aan de bepalingen van de machinerichtlijn. Voor arbeidsmiddelen van vóór deze datum geldt deze eis niet. Volgens de Arbowet moeten deze wel voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. De werkgever moet bij deze machines voor zichzelf een oordeel vormen over de benodigde veiligheidsmaatregelen. Deze veiligheidsmaatregelen moeten zijn gebaseerd op de risico’s, de geldende richtlijnen, maar zijn ook mede afhankelijk van de stand van de techniek en de economische haalbaarheid van de maatregelen.

 

 

 

Uw machine-RIE laten uitvoeren door Nieuwhuis Consult

 

 

Nieuwhuis Consult heeft alle kennis in huis om uw arbeidsmiddelen aan de huidige wetgeving te laten voldoen. Onze consultants beschikken over zowel een technische als bedrijfskundige achtergrond en hebben een ruime ervaring in diverse branches.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken