24155675.jpg

 

Milieu-RIE

 
Milieuzorg is HOT. Veel bedrijven zijn bezig met het inventariseren en verbeteren van milieuaspecten. Buiten dat het tegenwoordig ook steeds meer gevraagd wordt door afnemers, zijn er vaak ook interessante kostenbesparingen te realiseren. Een gezonde aandacht voor het milieu wordt door klanten ook positief gewaardeerd. De milieu-RI&E dient als beginpunt voor bedrijven om een invulling teven aan hun milieubeleid en milieuzorgsysteem.


 

Achtergrond Milieu-RIE

Een Milieu Risico-inventarisatie en –evaluatie (milieu-RI&E) geeft een inzicht in de relevante milieuaspecten van de organisatie, alsmede de mate waarin de zorg voor het milieu op dit moment is geregeld. Bij het opnemen van de Milieu-RI&E zal gekeken worden in hoeverre wordt voldaan aan de vigerende milieu wet- en regelgeving. In de nieuwe VCA norm wordt een inventarisatie van milieuaspecten en risico’s geëist.

Het doel van de Milieu Risico Inventarisatie en –Evaluatie is:

  • Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin de organisatie voldoet aan milieu wet- en regelgeving
  • Het  verkrijgen van algemeen inzicht in de mate zorg voor het milieu aandacht krijgt in de organisatie
  • Het formuleren van maatregelen om milieurisico’s te elimineren en beheersbaar te maken
  • Het kunnen formuleren van criteria voor de inhoud en opzet van het milieubeleid


 

Werkwijze Milieu-RIE

Nieuwhuis Consult hanteert bij het uitvoeren van de Milieu-RI&E de volgende werkwijze:

  • Inventarisatie en bestudering van de vigerende milieuwet- en regelgeving voor uw organisatie
  • Onderzoek naar verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van milieuzorg
  • Interview medewerkers
  • Evalueren en beoordelen van de geconstateerde milieu risico’s
  • Opstellen van een Plan van Aanpak om de milieurisico’s te beheersen
  • De resultaten van de Milieu-RI&E worden vastgelegd in een duidelijke en overzichtelijke rapportage

Met de Milieu-R&E rapport krijgt u een duidelijk beeld van uw milieuaspecten en de mogelijke verbeterpunten op het gebied van milieuzorg.

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken