24155675.jpg


RIE Kinderopvang


Voor elk kindercentrum en elke locatie van gastouderopvang dient een risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) Kinderopvang m.b.t. veiligheid en gezondheid uitgevoerd te worden. Hierbij dient nagegaan te worden welke risico's de opvang van kinderen met zich meebrengt, welke voorzorgsmaatregelen er reeds zijn getroffen om schade aan de gezondheid van de kinderen te voorkomen en welke maatregelen nog genomen moeten worden.
 
De RI&E Kinderopvang dient schriftelijk vastgelegd te worden. Op basis van de RI&E Kinderopvang dient een plan van aanpak opgesteld te wordeb, waarin vermeld wordt welke acties de organisatie op welk tijdstip gaat nemen en wat het resultaat van deze acties dient te zijn.
 
Minimaal eenmaal per jaar dient beoordeeld te worden of de risicoinventarisatie en –evaluatie en het plan van aanpak nog actueel zijn. De controle op de RI&E vindt plaats door de GGD.
 De wet Kinderopvang stelt als eis dat er een risicoinventarisatie en –evaluatie met betrekking tot veiligheid én gezondheid beschikbaar is die inzicht geeft in uw veiligheids- en gezondheidsbeleid. De methoden “Veiligheidsmanagement, methode voor de kinderopvang” en “Gezondheidsmanagement voor kinderdagverblijven” geven hier invulling aan. 
 
 


Werkwijze Risico-Inventarisatie en -Evaluatie Kinderopvang


 
De volgende onderdelen uit de methoden “Veiligheidsmanagement, methode voor de kinderopvang” en “Gezondheidsmanagement voor kinderdagverblijven” worden door Nieuwhuis Consult uitgevoerd:
•inventarisatie fysieke veiligheid per leefruimte
•inventarisatie brandveiligheid
•actieplan
•veiligheidsverslag in handzame map met bovengenoemde onderdelen, waarin ook de overige onderdelen zelf overzichtelijk kunnen worden toegevoegd

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken