24155675.jpg

 

VCU-certificering (incl. NEN 4400)

VCU, dat gebaseerd is op het VCA-systeem voor aannemers, staat voor 'veiligheidschecklist uitzend- en detacheringbureaus'. Het VCU-certificaat wordt steeds vaker geëist door opdrachtgevers. Nieuwhuis Consult zet het VCU-handboek op en integreert het VCU-systeem samen met NEN 4400-1 in de uitzendorganisatie. VCU-certificering die in uw dagelijkse praktijk werkt.
 
 


Het VCU-certificaat

 

Het VCU-certificaat is bedoeld voor werkzaamheden waar verhoogde risico`s aan zijn verbonden, bijvoorbeeld in de bouw of de industrie. Uitzendbureaus zijn wettelijk niet verplicht om met een VCU-certificaat te werken en maar er zijn steeds meer opdrachtgevende bedrijven die naar een dergelijk certificaat vragen. De bedrijven die wel om gecertificeerde uitzendkrachten vragen, zijn over het algemeen namelijk zeer tevreden over het functioneren van de VCU-certificering. Een woordvoerder van Shell stelt in dit verband dat het geruststellend is om te weten dat alle werknemers goed zijn geïnstrueerd over de werkomstandigheden, de aard van het werk en de eventuele risicovolle situaties die zich kunnen voordoen.

Om VCU-gecertificeerd te worden, moeten de medewerkers een VCA-cursus volgen (indien gevraagd door de opdrachtgever) en moet het uitzendbureau (of detacheringsbureau) voldoen aan de vragen in de Veiligheids Checklist voor Uitzendbureaus (VCU). De vragen die hier in staan hebben betrekking op Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) en moet u positief kunnen beantwoorden. Maar u moet dit ook kunnen aantonen! Middels een VCU-handboek beschrijft u de veiligheidsprocedures in uw bedrijf om aan de VCU-checklist te voldoen. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw bedrijf en reikt het VCU-certificaat uit.

Een gecertificeerd VCU-systeem biedt de uitzendorganisatie de volgende voordelen:

  • u voldoet tevens aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet
  • veiligheidsbewustzijn bij medewerkers
  • betere organisatie t.a.v. werken op locatie
  • ‘in business’ blijven bij opdrachtgevers die VCU eisen

Om het VCU-certificaat te behalen hoeft u dit wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat hebben wij al voor u gedaan. Door het doorlopen van een strak stappenplan zetten wij een goed werkend, maar zeer praktisch VCU-systeem neer in uw organisatie. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in de uitzendbranche. 

 

 

Stappenplan tot VCU-certificering

Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het VCU-certificaat:

1. Nulmeting en plan van aanpak
Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de VCU en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het VCU-certificaat te behalen. Desgewenst wordt in deze fase ook de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd en de inventarisatie conform NEN 4400-1.

2. VCU-handboek
Het VCU-handboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.

3. Implementatie
Het in de praktijk brengen van VCU is minstens zo belangrijk als het beschrijven van het VCU-handboek. Onze adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het VCU-systeem.

5. Proefaudit
Nadat het VCU-systeem is ingevoerd controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Als de proefaudit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd voor de VCU-certificering.

 

Kosten

Wij bieden u complete begeleiding tot VCU-certificering volgens bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek zenden wij u graag een op maat gesneden offerte.

 

Meer informatie over NEN 4400-1...

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

NEN 4400 Certificering

De NEN 4400 norm is ingesteld om het inlenen van arbeid en uitbesteden van werk fraudebestendig te maken. De NEN 4400 norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming en (onder)aannemer om vast te stellen dat deze zo is ingericht dat daaruit voortvloeit dat aan verplichtingen uit arbeid wordt voldaan.

Cursus Basisveiligheid VCA (Pools: Podstawy Bezpeczeñstwa Pracy VCA)

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Pools, met Pools cursusboek en Pools examen.

Cursus VIL-VCU

De opleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) sluit nauw aan bij de VCU-certificering van het uitzendbureau of detacheringsbureau.

 

Cursus Basisveiligheid VCA (VVA1)

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Voor Leidinggevenden is er de opleiding VOL VCA.