24155675.jpg

 

Welzijnsonderzoek medewerkers

In aanvulling op de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, kan het zinvol zijn periodiek een welzijnsonderzoek onder de medewerkers uit te voeren. Het geeft inzicht in hoeverre medewerkers zich prettig voelen in de organisatie en hoe zij de arbeidsomstandigheden ervaren.

Nieuwhuis Consult biedt de mogelijkheid om snel en effectief onderzoek te verrichten. Hierbij kan het gaan om het uitvoeren van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken op het gebied van klanttevredenheid en medewerkertevredenheid, maar ook om het afnemen van testen bij medewerkers.

Hiermee heeft u snel inzicht:

 • In medewerkertevredenheid;
 • In competenties van de mensen in uw team;
 • In weerstanden tegen veranderingen; 

 

 

Achtergrond Welzijnsonderzoek medewerkers

Het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA) werd geïntroduceerd bij het wijzigen van de Arbowet per 1 januari 2007. Onder het begrip psychosociale arbeidsbelasting vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, seksuele intimidate, pesten en werkdruk. Voorheen werd gesproken over welzijn. Werkgevers worden op basis van de Arbowet verplicht om psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen, te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen. Het welzijnsonderzoek is een doeltreffende methode om de psychosociale arbeidsbelasting in kaart te brengen en de onderzoeken, zodat de juiste maatregelen kunnen worden genomen om het welzijn van de medewerkers te verbeteren.

 

 

 

De aanpak van het de tevredenheidsmeting 

Het gehele onderzoeksproces vanaf het opzetten van het onderzoek tot en met het leveren van een maatwerk rapportage kan Nieuwhuis Consult voor u uitvoeren. In nauw overleg met u wordt de onderzoeksvorm bepaald, de vragen opgesteld en het medium geselecteerd. Speciaal voor het uitvoeren van onderzoeken heeft Nieuwhuis Consult een webapplicatie ontwikkeld.

 

Snel, effectief en efficiënt meten via internet

Via Nieuwhuis Consult kunnen onderzoeken online via een webapplicatie uitgevoerd en gerapporteerd worden. Het is een zeer gebruikersvriendelijk systeem waarbij de web applicatie snel in uw huisstijl kan worden opgemaakt. Voor gebruik van Nieuwhuis Consult heeft de ondervraagde een internetverbinding nodig.

 

 

Om een onderzoek succesvol uit te kunnen voeren via Nieuwhuis Consult worden de volgende stappen gehanteerd:

 • Aanmaak van het project (door Nieuwhuis Consult)
 • Aanmaak van de vragenlijst (door Nieuwhuis Consult)
 • Het laden van een bestand met respondenten (door Nieuwhuis Consult)
 • Het verzenden van e-mails met daarin de uitnodiging om mee te doen aan de enquête en een link naar de enquêtepagina (door Nieuwhuis Consult)
 • Invullen door de respondenten
 • Kleurengrafieken voor de opdrachtgever die real-time opbouwen: aantallen per antwoord en percentages. Daarnaast worden de getypte teksten getoond. 
  Verder verzorgen wij een uitgebreide analyse en rapportage op maat
 • De onderzoeken kunnen eenmalig of periodiek uitgevoerd worden.
 • Aangewezen medewerkers binnen uw bedrijf kunnen middels een gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot een afgeschermde omgeving. Hier zijn rapportages real-time op te vragen.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken