24155675.jpg

LTP-keur 

LTP-keur is gericht op kwaliteitsbewaking van Keuring van Landbouw-, Tuin-, en Parkmachines. De Arbo-wet stelt vele eisen aan werkgevers, maar ook aan keurende bedrijven. Met LTP-keur kunnen keurende bedrijven aantonen dat ze voldoen aan de wettelijke eisen voor het keuren van landbouw-, tuin- en parkmachines.

 

Verplichte machinekeuring goed geregeld

Het periodiek keuren van tuin- en parkmachines en landbouwmachines is verplicht vanuit de Arbo-wet. Met LTP-keur krijgt u een instrument in handen om de arbeidsmiddelen van uw klanten jaarlijks te keuren.

 

Gecertificeerd keuringssysteem (gebaseerd op ISO 17020)

Om erkend keuringsbedrijf te worden moet(en) de keurmeester(s) een opleiding “keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines” met goed gevolg hebben afgelegd. Maar daarnaast moet het keuringsbedrijf een kwaliteitssysteem hanteren voor de keuringen. Nieuwhuis Consult verzorgt zowel de trainingen als ook de controle op het kwaliteitssysteem. Het kwaliteitssysteem wordt gecontroleerd volgens de LTP-keur criteria middels een audit. Bij een positief resultaat van de audit ontvangt het keuringsbedrijf het LTP-keur certificaat en mag het bedrijf het LTP-keur voeren. Alles in één hand dus.


LTP-keur is gebaseerd op ISO 17020 "Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren". Met de aansluiting op deze internationale norm voor keuringsbedrijven kan de deskundigheid en zorgvuldigheid van het keuringsbedrijf worden aangetoond volgens internationale standaarden van de ISO 17020 certificering.

 

 

Opleiding keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines

De keurmeesters dienen de 2-daagse cursus Keurmeester Landbouw- tuin- en parkmachines te volgen. Om de kwalificatie te behouden volgen opfriscursussen die minimaal eens in de 2 jaar gevolgd moeten worden.

 

Meer informatie: opleiding Keurmeester Landbouw-, tuin- en parkmachines

 

 

 

 

Jaarlijkse audit

Jaarlijks vindt een opvolgingsaudit plaats van een halve dag, waarbij telkens het LTP-keur voor een jaar wordt verlengd.

 

Al gecertificeerd?

Bent u al gecertificeerd volgens andere richtlijnen, zoals COM-keur of BMWT-keur dan nemen we deze initiële certificering over en betaalt u alleen de kosten om gecertificeerd te blijven volgens LTP-keur.

 

 

 


 

Bespaar flink ten opzichte van andere keurmerken

Om LTP-keur te behouden en te mogen gebruiken betaalt u een vast bedrag van € 650,- per jaar. Hierbij is inbegrepen:
• Jaarlijkse certificeringsaudit volgens LTP-keur criteria
• LTP-keur certificaat
• Updates van het keuringssysteem bij wettelijke wijzigingen
• Helpdesk bij vragen

 

Vergelijk dit all-in tarief met andere keurmerken en constateer dat u ten opzichte van vergelijkbare keurmerken (bijv. COM-keur) 80 % op uw kosten kunt besparen.

 

Heeft u meer dan 2 keurmeesters? Wij zenden u graag een offerte op maat.


Interesse? Vraag ons om nadere informatie!

 


 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

Cursus keurmeester landbouw-, tuin- en parkmachines

Deelnemers worden opgeleid voor het keuren van groenmachines volgens wettelijke verplichting: de Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, Wegenverkeerswet, NEN 3140, LTP-keur. Na afloop van de cursus kan de keurmeester eigen machines of die van derden keuren.