Inloggen

Wachtwoord opvragen

BRL 6000-21

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
advies
opleiding

BRL 6000-21

BRL 6000-21 voor energiecentrales voor bodemenergiesystemen

Volgens de Algemene Maatregel Van Bestuur Bodemenergiesystemen, mogen broninstallaties vanaf 1 oktober 2014 alleen worden aangelegd door bedrijven die gecertificeerd zijn volgens BRL 11000 (ondergronds) en BRL 6000-21 (bovengronds). Het bijzondere deel BRL 6000-21 omschrijft de specifieke eisen rondom het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Dit deel bestaat weer uit zes subdeelgebieden.

Achtergrond

De algemene norm BRL 6000 borgt de aanleg en onderhoud van installaties, zodat de gebruiker een kwalitatief goede veilige installatie krijgt en houdt. BRL 6000 stelt regels voor de installateur zodat werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd en gecontroleerd worden. zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

De BRL 6000-21 richt zich speciaal op het ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de bodemenergiesystemen van individuele woningen en de bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen.

Er zijn 6 subdeelgebieden aangewezen;

  1. Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen
  2. Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen
  3. Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van individuele woningen
  4. Ontwerpen van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen
  5. Installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen
  6. Beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen van woongebouwen en/of utiliteitsgebouwen

    Van deze subdeelgebieden kan de certificaathouder maximaal 6 gebieden kiezen, waarbinnen hij zijn werkzaamheden onder certificaat wil verrichten.

Werkwijze

Nieuwhuis Consult biedt advies bij het behalen van BRL 6000-21.

1. Nulmeting en plan van aanpak

Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de BRL 6000 en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Op basis van de nulmeting wordt er een plan van aanpak opgesteld, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het BRL 6000-21 certificaat te behalen.

2. Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.

3. Instructie personeel

Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en de toepassing procedures.

4. Implementatie

Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.

5. Proefaudit

Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd. De doorlooptijd van bovenstaand BRL-traject bedraagt ca. 2 à 3 maanden. Door gebruik te maken van de verklaring “BRL in uitvoering”, kan gedurende het traject toch worden voldaan aan de eis van opdrachtgevers.

De basis van deze subnorm is de BRL 6000. Ook hiermee helpt Nieuwhuis Consult u graag op weg.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over het adviestraject BRL 6000-21