26376328.jpg

 

Digitaal kwaliteitshandboek

 

Nieuwhuis Consult heeft een heel praktisch model opgezet waarmee u een zorgsysteem digitaal kunt maken en beheersen, zonder aanschaf van dure software. Voorwaarde is wel dat uw computers zijn aangesloten op een intern netwerk.

Wie heeft ze niet, de al dan niet dunne of metersdikke kwaliteits- of veiligheidshandboeken in de kast? We gaan er van uit dat elk systeem en het bijbehorende handboek uw organisatie toegevoegde waarde biedt. Echter, op het gebied van toegankelijkheid, beheersing van informatie en versiebeheer blijven veel zorgsystemen achter.

Er is heel veel software op de markt voorhanden waarmee u zorgsystemen digitaal beheersbaar kunnen maken. De adviseurs van Nieuwhuis Consult kennen deze software.

Wat we echter heel vaak hebben geconstateerd is dat deze software vaak verkeerd wordt toegepast en geïmplementeerd binnen organisaties. Het vastgestelde doel wordt wel bereikt (beheersing van het zorgsysteem) maar de praktische koppeling en implementatie op alle niveaus in de organisatie blijft hier bij achter.

Voordelen van een digitaal zorgsysteem:

  • alle zorgsystemen digitaal beheersbaar vanachter één computer
  • het systeem wordt op uw bedrijfsvoering en processen ingericht en niet andersom
  • optimale toegankelijkheid op alle werkplekken, voorzien van computer
  • altijd laatste versies van procedures, instructies, formulieren, agenda's, notulen, etc.
  • documenten leiden geen eigen leven en informatie verdwijnt niet meer in de organisatie  

 

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken