26376328.jpg

 

Groenkeur

Groenkeur is een zorgsysteem en een externe waarborg voor kwaliteit. De ondernemer die het keurmerk draagt onderscheidt zich van ‘concullega’s’. De klant weet dat hij een kwaliteit inhuurt, iemand die maatwerk levert.
 

 

 

Kwaliteit in de groene sector krijgt een naam: Groenkeur

Betrouwbare professionals die de groene ruimte vormgeven en beheren, hebben nu een gezamenlijk kwaliteitsteken: Groenkeur. Dit keurmerk versterkt het eigen gezicht van de sector en verbetert het imago van de branche bij de klant. Maar Groenkeur is meeromvattend.

Vanaf 25 september 2003 is de beoordelingsrichtlijn (BRL) voor Tuinaanleg en Tuinonderhoud (hovenierswerkzaamheden) van kracht. Deze richtlijn, die afgeleid is van de alom bekende ISO 9001-norm bevat eisen waar hoveniersbedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het Groenkeurcertificaat. Voordeel ten opzichte van de ISO 9001-norm is dat de BRL praktischer van opzet is en exact aansluit op de hoveniersbranche. Dus zonder onnodige ballast!

 

 

 

 

 

Aanpak Nieuwhuis Consult

Om een Groenkeur-systeem op te zetten hoeft u niet opnieuw het “wiel” uit te vinden. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in de hoveniersbranche. Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het Groenkeur-certificaat:

 

1. Nulmeting en plan van aanpak

Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de BRL en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het Groenkeur-certificaat te behalen.

 

2. Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.

 

3. Instructie personeel

Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en procedures in een tweetal sessies.

 

4. Implementatie

Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.

 

5. Proefaudit

Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.


U heeft reeds kwaliteitszorgsysteem?

Gefeliciteerd! Dan heeft u de basis voor het Groenkeur-systeem al liggen. Het is logisch dat het voor u te volgen traject aanzienlijk korter zal zijn.

Op basis van een Quick scan herschrijven wij uw bestaande handboek om aan de eisen uit de BRL te voldoen. Dit handboek spreekt onze consultant met u door, waarna eventuele kleine aanpassingen in het handboek worden doorgevoerd en het systeem in principe certificeerbaar is. Uiteraard moet u de certificerende instantie aantoonbaar maken dat u reeds 3 maanden met het systeem gewerkt hebt. Hierin begeleiden wij u uiteraard.

 

Kosten

Wij bieden u complete begeleiding volgens de bovenstaande stappenplannen. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een op maat gesneden offerte.

 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken