26376328.jpg

 

Keurmerk fitness volgens Landelijke ErkenningsRegeling Fitness (LERF)

 

Onderscheidend vermogen in de fitnessbranche
In het verleden bestonden er uitsluitend persoonsgebonden erkenningen voor bewegingsdeskundigen. Daar is verandering in gekomen met de introductie van de Landelijke ErkenningsRegeling Fitness (hierna: LERF). Met het LERF Keurmerk Fitness kunnen bedrijven eindelijk hun kwaliteit, professionaliteit en klantgerichtheid aantoonbaar maken middels een objectieve erkenning. Daarnaast is deze erkenning voorwaarde voor het lidmaatschap van de Vereniging Exclusieve Sportcentra.


In toenemende mate vragen bedrijven en instellingen (bedrijfsfitness), consumenten, maar ook verzekeraars en banken om deze borging. Daarnaast is gebleken dat de structurele aandacht voor kwaliteit motiverend werkt voor de medewerkers.

 

Erkenningen

Om de drempel voor een eerste aanzet zo laag mogelijk te maken en daarnaast mogelijkheden te bieden voor verdergaande professionalisering is gekozen voor een tweetal erkenningsniveau’s:
LERFbasis (Keurmerk Fitness basis): het voldoen aan minimale vereisten van professionaliteit die aan ondernemer, accommodatie en klantgerichtheid kunnen worden gesteld. Er is hier nog geen sprake van een integraal kwaliteitssysteem, maar wèl van een goede basis.


LERFtotaal (Keurmerk Fitness totaal): het voldoen aan strenge eisen, streven naar continue verbetering, de klant staat centraal, is ook een goede voorbereiding op ISO certificering omdat hier reeds wordt aangevangen met de bouw van een kwaliteitssysteem. LERFtotaal staat daarmee garant voor een hogere kwaliteit dan LERFbasis.
Andersom dienen ISO gecertificeerde instellingen zich overigens aan te melden voor LERFtotaal.

 

Combinatie met ISO 9001

Implementatie van het werken volgens de LERFtotaal standaard heeft met name betrekking op het primaire proces. Daar dit goeddeels gedocumenteerd dient te worden is er een duidelijke synergie te behalen door een LERFtotaal traject te combineren met certificering volgens de ISO 9001 norm. De voordelen voor u: een nog breder opgezet systeem dus een verdergaande kwaliteitsborging, heldere structuur en werkwijze en een niet onbelangrijk kostenvoordeel. Combinatie met ISO 9001 kent  daarom louter voordelen, maar is geen must.

 

Hoe werkt LERF-certificering?

Om een LERF-certificaat te behalen hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. Dat hebben wij al voor u gedaan. Door het doorlopen van een strak stappenplan zetten wij in korte tijd een goed werkend, maar compact en zeer praktisch systeem neer in uw organisatie. En het wordt nog mooier: voor Fit!vakleden is certificering gratis!

 

Stappenplan tot LERF-certificering

Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het LERF keurmerk:


1. Nulmeting en plan van aanpak
Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de LERF-eisen en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het LERF Keurmerk te behalen.


2. Opzet handboek
Het handboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en formulieren en maakt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk. De beste procedures passen op 1 A4tje.
Voor LERFbasis wordt in deze fase geen handboek opgesteld, maar worden op praktische wijze de benodigde documenten uitgewerkt en worden eventueel benodigde aanpassingen in de werkwijze besproken.


3. Implementatie
Het in de praktijk brengen is minstens zo belangrijk als het beschrijven in procedures, instructies en formulieren (LERFbasis) of in het handboek (LERFtotaal). Onze adviseur is uw coach bij het in de praktijk brengen van het LERF-systeem.


4. Proefaudit
Nadat het LERF-systeem is ingevoerd controleert onze adviseur of het systeem goed werkt in de praktijk. Dit is tevens een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Als de proefaudit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd voor de certificering.

 

Kosten

Wij bieden u complete begeleiding tot LERF-certificering volgens bovenstaand stappenplan. Na een oriënterend gesprek zenden wij u graag een op maat gesneden offerte. 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken