26376328.jpg


 

SCIOS-certificering

De SCIOS-regeling is gebaseerd op de wettelijke eisen ten aanzien van milieu, veiligheid en rendement. De regeling bevat alle elementen uit de NEN ISO 9001 en is aangevuld met specifieke eisen ten aanzien van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties.

 

 

 

Achtergrond SCIOS-certificering

De laatste jaren is de regelgeving op het gebied van stookinstallaties nogal aan verandering onderhevig. Om veiligheids- en milieuaspecten nog beter beheersbaar te krijgen, worden er steeds strengere eisen aan onderhoud en inspectie gesteld. Voorheen was er op het gebied van onderhoud en inspectie geen wettelijke regeling. Gasstookinstallaties groter dan 130kW dienden vierjaarlijks (tot 660 kW) dan wel tweejaarlijks, vanaf 660 kW, te worden geïnspec-teerd door een door EnergieNed erkend inspectie bedrijf. In eerste instantie werd dit bijna alleen door de Energiebedrijven uitgevoerd, maar enerzijds door de privatisering van de energiesector en anderzijds door marktwerking, ontstonden er naar verloop van tijd steeds meer particuliere inspectie bedrijven. De inspecties moesten wel onafhankelijk van het onderhoud worden uitgevoerd. Om de kwaliteit van het onderhoud en inspecties te waarborgen, wilde de overheid, gesteund door diverse branche verenigingen een stap verder gaan. Het uitgangspunt werd dat installaties volgens vaste richtlijnen dienen te worden onderhouden. De regeling als wel de beheersing hiervan wordt geregeld door de SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud aan Stookinstallaties.) Het SCIOS stelt niet alleen eisen aan het onderhoud en inspectie, maar ook aan de opleiding en organisatie van een bedrijf. Er zijn een zestal scopes waarvoor het installatiebedrijf zich kan laten certificeren.

 

 

 

Werkwijze SCIOS-certificering

Nieuwhuis Consult adviseert en begeleidt bedrijven die volgens de SCIOS-regeling gecertificeerd willen worden.

 

Aanpak Nieuwhuis Consult

Om aan de eisen van de SCIOS-regeling te voldoen hoeft u niet opnieuw het “wiel” uit te vinden. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in de installatietechniek en op het gebied van de Regeling Brandmeldinstallaties. Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het certificaat Branddetectie:

 
1. Nulmeting en plan van aanpak

Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de SCIOS-Regeling en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het SCIOS-certificaat te behalen.
 

2. Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.
 

3. Instructie personeel

Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en procedures in een tweetal sessies.
 

4. Implementatie

Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.
 

5. Proefaudit

Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.
 

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken