26376328.jpg

 

ZKN Keurmerk

 

Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) introduceert met het ZKN Keurmerk een kwaliteitssysteem, dat op het gehele functioneren van de kliniek betrekking heeft.
Naast de kwaliteit en professionaliteit van het medisch personeel worden ook de veiligheid van de apparatuur, infectiepreventie, klanttevredenheid en de afhandeling van wachttijden getoetst.

 

Voor de pati├źnt en de medisch specialist geeft dit keurmerk inzicht of aan de eisen is voldaan. Die eisen zijn o.a. in samenspraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vastgesteld. KIWA-Certificatie en Keuringen borgt als onafhankelijke instituut het certificeringproces. De toetsing wordt periodiek herhaald. Bij blijvend onvoldoende resultaat verliest de kliniek het keurmerk van de brancheorganisatie ZKN.

 

 

 

Consumenten die bij hun zoektocht naar een betrouwbare oogkliniek door de bomen het bos niet meer zien, krijgen een flinke steun in de rug. Voor eind 2007 moet elke ooglaserkliniek die lid is van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) een keurmerk dragen. "Zo willen we het kaf van het koren scheiden", zegt secretaris Thijs Udo van de koepel van partikuliere klinieken in Nederland.

 

Nieuwhuis Consult ondersteunt klinieken om aan de strenge eisen van de ZKN te voldoen. Deze worden geïntegreerd in een kwaliteitssysteem, waardoor borging van de maatregelen en continue verbetering is zeker gesteld.

 

 

 

 

 

Wat kan Nieuwhuis Consult voor u betekenen:

  • uitvoeren nulmeting om de huidige situatie ten opzichte van de toetsingscriteria te beoordelen
  • opzetten kwaliteitssysteem conform de eisen van ZKN Keurmerk
  • advies en training op het gebied van kwaliteitszorg en implementatie van de ZKN toetsingscriteria
  • uitvoeren documentbeoordeling van reeds opgezette kwalitetissystemen
  • uitvoeren proefaudit om goed voorbereid te zijn op de audit van KIWA

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken