Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Blik op Werk Keurmerk

Blik op Werk Keurmerk

Het Blik Op Werk Keurmerk is bedoeld voor organisaties die ervoor zorgen dat mensen weer maatschappelijk meedoen, betaald werk vinden, een eigen onderneming opstarten, van werk naar werk gaan, gezond aan het werk blijven en het inburgeringsexamen halen. Met het Blik Op Werk Keurmerk laten deze organisaties zien dat zij hun afspraken nakomen en dat hun klanten tevreden zijn over de geleverde diensten.

Achtergrond Blik op Werk Keurmerk

Het Blik Op Werk Keurmerk is bedoeld voor organisaties die mensen begeleiden die al dan niet gedwongen op zoek zijn naar ander werk of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Hierbij valt te denken aan werknemers in het tweede spoor van de wet poortwachter, werknemers die ontslagen dreigen te worden of zelf toe zijn aan een andere uitdaging, Wajongers, mensen in de bijstand en wsw‘ers.

Het Blik op Werk Keurmerk zorgt voor transparantie en biedt garantie op een zekere mate van de kwaliteit van de dienstverlening. Het Keurmerk is voor opdrachtgevers, (bijv. werkgevers, HR-managers, inkopers en casemanagers van gemeenten, verzekeraars, UWV en ondernemingsraden) een belangrijk selectie- en gunningscriterium. Het Keurmerk stelt de resultaten centraal, niet het proces. Daarnaast meet Blik op Werk de tevredenheid van opdrachtgever(s) en klanten of keurmerkhouders goed omgaan met privacy en klachten serieus nemen.

Binnen het Blik Op Werk Keurmerk zijn de volgende diensten gedefinieerd:

 1. Scholing en opleiding
 2. Fysieke en mentale behandeling of begeleiding
 3. Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
 4. Organisatieadvies en onderzoek
 5. Jobcoaching
 6. Verzuimbegeleiding (Wet poortwachter)
 7. Outplacement
 8. Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)
 9. Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk
 10. Sociale activering
 11. Inburgeringscursussen en duale trajecten
 12. Trajecten in het kader van de SW
 13. Duurzame inzetbaarheid

Werkwijze Blik op Werk Keurmerk

 1. Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau te bereiken. De nulmeting duurt ca. 1 dag, inclusief rapportage en presentatie uitkomsten.

 2. Nieuwhuis Consult zet een managementsysteem op basis van het Blik Op Werk Keurmerk voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk.

 3. Implementatie vraagt om bewustwording. Nieuwhuis Consult ondersteunt hierbij d.m.v. training en begeleiding

 4. Nieuwhuis Consult organiseert de certificeringsaudit. Wij borgen dat het managementsysteem aan de eisen van het Blik Op Werk Keurmerk voldoet.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Blik op Werk Keurmerk

[recaptcha]