Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Erkenning branddetectiebedrijf

Erkenning branddetectiebedrijf

Erkenning branddetectiebedrijf

Een goed functionerende brandmeldinstallatie kan van levensbelang zijn. Om zo'n brandmeldinstallatie te mogen ontwerpen, installeren en onderhouden moet men een officieel branddetectiebedrijf zijn. Hiervoor moet men officieel erkend zijn conform de Regeling Brandmeldinstallaties.

Een brandmeldinstallatie is vandaag aan de dag een belangrijke installatie. In het bouwbesluit 2003 wordt geëist dat in nieuwbouw woningen en gebouwen diverse brandmelders worden geïnstalleerd. Ook wordt het steeds vaker door de overheid, brandweer of de gemeente geëist, dat er een brandmeldinstallatie in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd. Deze brandmeldinstallaties mogen alleen door een erkend branddetectiebedrijf ontworpen worden. Daarnaast mag het erkende branddetectiebedrijf deze installatie ook installeren en jaarlijks controleren. De installatie geschiedt volgens de NEN 2535 en de jaarlijkse controle en onderhoud is verplicht volgens de NEN 2654. Door deze controle wordt de continuïteit van de brandmeldinstallatie gewaarborgd.

Achtergrond Erkenning Branddetectiebedrijf

Een brandmeldinstallatie is vandaag aan de dag een belangrijke installatie. In het bouwbesluit 2003 wordt geëist dat in nieuwbouw woningen en gebouwen diverse brandmelders worden geïnstalleerd. Ook wordt het steeds vaker door de overheid, brandweer of de gemeente geëist, dat er een brandmeldinstallatie in bestaande gebouwen worden geïnstalleerd. Deze brandmeldinstallaties mogen alleen door een erkend branddetectiebedrijf ontworpen worden. Daarnaast mag het erkende branddetectiebedrijf deze installatie ook installeren en jaarlijks controleren. De installatie geschiedt volgens de NEN 2535 en de jaarlijkse controle en onderhoud is verplicht volgens de NEN 2654. Door deze controle wordt de continuïteit van de brandmeldinstallatie gewaarborgd.

Werkwijze

Nieuwhuis Consult adviseert en begeleidt installatie- en brandbeveiligingsbedrijven die erkend branddetectiebedrijf willen worden. Hiervoor moet worden voldaan aan de Regeling Brandmeldinstallaties van januari 2002 en dient het bedrijf te werken volgens een kwaliteitssysteem conform ISO 9001. Wij helpen bedrijven om op een zeer praktische manier aan deze normen te voldoen. Bedrijven die aan deze voorwaarden hebben voldaan mogen het logo "Erkend Branddetectiebedrijf" voeren. Aanpak Nieuwhuis Consult Om een erkend branddetectiebedrijf te worden hoeft u niet opnieuw het “wiel” uit te vinden. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in de installatietechniek en op het gebied van de Regeling Brandmeldinstallaties. Wij begeleiden u op basis van het volgende stappenplan naar het certificaat Branddetectie:

  1. Nulmeting en plan van aanpak Door middel van een Quick scan op uw bedrijf krijgt u inzicht in de eisen van de Regeling Brandmeldinstallaties en in hoeverre u op dit moment al voldoet aan de eisen. Resultaat van deze nulmeting is een plan van aanpak, waarin de verdere activiteiten worden vastgelegd om het certificaat Branddetectie te behalen.

  2. Kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek verzorgen wij geheel voor u. Onze consultant bespreekt met u de benodigde procedures, instructies en keuringsformulieren en snijdt ze op maat voor uw bedrijf. Ons uitgangspunt hierbij is: zo praktisch mogelijk.

  3. Instructie personeel Uw medewerkers worden geïnstrueerd over veranderingen in werkwijzen en procedures in een tweetal sessies.

  4. Implementatie Onze consultant is uw coach bij het in de praktijk brengen van het kwaliteitssysteem.

  5. Proefaudit Nadat het systeem is ingevoerd controleert onze consultant of het systeem goed werkt in de praktijk. Als dit positief is, wordt de certificerende instantie uitgenodigd.

Offerte aanvragen

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over het adviestraject Erkenning branddetectiebedrijf

[recaptcha]