ISO 9001:2015 Transitie

ISO 9001:2015 Transitie

In september 2015 is de norm ISO 9001 herzien en is de nieuwste versie uitgebracht. Dit betekent dat ten aanzien van uw kwaliteitsmanagementsysteem het nodige gaat veranderen.

De kracht van ISO 9001:2015 is dat de organisatie als uitgangspunt wordt genomen. Ofwel, er wordt gekeken naar de context waarin de organisatie functioneert. Risicomanagement speelt hierbij een belangrijke rol; zowel interne als externe kansen en bedreigingen worden vastgesteld en bepalen mede de strategie van de organisatie.

Waar te beginnen: de transitiescan biedt uitkomst

De TransitieScan van Nieuwhuis Consult maakt dit direct voor u inzichtelijk. In slechts een halve dag maken wij – aan de hand van ons praktische model – voor u inzichtelijk welke inspanningen nog moeten worden geleverd om uw kwaliteitsmanagementsysteem conform nieuwe norm op te zetten en te laten certificeren.

Snel inzicht middels de transitiescan

Een van onze adviseurs brengt een bezoek aan uw organisatie en zal middels onze TransitieScan binnen één halve dag een dwarsdoorsnede maken van uw kwaliteitsmanagementsysteem.

Tijdens de diagnose wordt getoetst in welke mate de organisatie voldoet aan de bepalingen uit ISO 9001:2015. Het verbeterpotentieel wordt per onderdeel inzichtelijk gemaakt.

Beoordeelde onderdelen, conform ISO 9001:2015, zijn:

 • context/stakeholders
 • risico’s en kansen
 • leiderschap
 • processen
 • prestaties
 • communicatie
 • competenties
 • middelen
 • documentatie
 • verbeteren

Het resultaat van de TransitieScan is een actieplan, passend bij uw organisatie. Het actieplan is concreet en zet aan tot actie.

 • direct resultaat, nog dezelfde dag weet u wat u moet doen om uw kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten conform de nieuwe norm
 • begeleiding door een van onze ervaren consultants
 • helder, to the point advies, tevens verwerkt in het actieplan

Stappenplan ISO 9001:2015

Na de transitiescan kan Nieuwhuis Consult u ondersteunen op de volgende onderdelen:

 • contextanalyse/ omgevingsanalyse uitvoeren. Deze kunnen we desgewenst combineren met het businessplan van de organisatie
 • risicoanalyse voor het in kaart brengen van de organisatierisico's
 • herinrichten/ afslanken kwaliteitshandboek
 • inrichten dashboard met KPI's waarmee de belangrijkste procesrisico's kunnen worden gemonitord
 • uitvoeren interne audit "nieuwe stijl", dus gebaseerd op de organisatierisco's en uitgangspunten van ISO 9001: 2015
 • integreren van verbetercyclus in de managementcyclus
 • managementreview/ directiebeoordeling

De rol van de adviseur van Nieuwhuis Consult is afgestemd op de behoefte van de organisatie. Dit kan een klein duwtje in de goede richting zijn, tot het compleet ontzorgen en uitwerken van de onderliggende documenten.

Desgewenst ondersteunen wij u tijdens de externe audit.

Offerte aanvragen

Informatie aanvragen

Over het adviestraject ISO 9001:2015 Transitie

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap

General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet

CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

Wij werken voor: