23696448.jpgInleiding FSC Keurmerk


Met het FSC keurmerk kan een organisatie in de sector voor hout en papier aantonen dat er duurzaam wordt geproduceerd. De FSC standaard is van toepassing op alle Chain of Custody ondernemingen die op hout (producten) en niet-hout bosproducten verhandelen, verwerken of vervaardigen inclusief de primaire industriesector (oogsten, voorbehandeling), secundaire productie en de tertiaire sector (handel, groothandel, detailhandel, drukkerijdiensten). 


Met een FSC certificering (erkend door BREEAM)  investeert u niet alleen in natuurbescherming, maar ook in sociale en economische meerwaarde. FSC-bosbeheer geeft toekomst aan mensen en dieren die afhankelijk zijn van het bos, en is ook een belangrijk instrument tegen klimaatverandering. 

Kortom een goede toevoeging aan het MVO beleid van uw organisatie. Voor het opzetten en invoeren van  een FSC beheerssysteem hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen behaalt uw organisatie het FSC certificaat. 
Achtergrond FSC Keurmerk


Het FSC-keurmerk is bijna 25 jaar geleden opgericht om bossen wereldwijd te beschermen. Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC-gecertificeerd bos zijn herkenbaar aan het FSC-label. Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van het product worden gecertificeerd. Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC te houden, kan een product als FSC worden verkocht en mag het FSC-logo erop geplaatst worden. De certificering van deze bedrijven gebeurt door een onafhankelijke certificerende instantie.

De  FSC-standaard beschrijft  enkele belangrijke eisen van een Chain of Custody managementsysteem. Dit heeft invloed op de o.a. de volgende bedrijfsprocessen:
• Kwaliteitsmanagement: verantwoordelijkheden, procedures en verslagen 
• Productscope: definitie van productgroepen en regeling van uitbesteding 
• Herkomst van materiaal: materiaalspecificaties 
• Ontvangst en opslag van materiaal: identificatie en scheiding 
• Productiecontrole: controle van hoeveelheden en bepalen van FSC claims 
• Verkoop & levering: facturatie en transport documentatie 
• Labelen: plaatsing van FSC-labels on-product en drempels voor het labelen 


Begeleidingstraject tot certificering FSC 

Voor het invoeren van het beheerssysteem FSC bij uw organisatie zal het volgende stappenplan worden gehanteerd: 


Stap 1: Nulmeting

Ieder project start met een nulmeting. Dit geschiedt aan de hand van interviews met verschillende medewerkers van de organisatie. Daarnaast worden relevante documenten beoordeeld. Tijdens de diagnose wordt getoetst in welke mate de organisatie voldoet aan de bepalingen uit de FSC standaard. Daarbij worden de eerste verbetermogelijkheden voor het FSC beheerssysteem vastgesteld.


Stap 2: Opzetten beheerssysteem/handboek conform de FSC-eisen

In deze fase staat het invoeren van standaarden om op een praktische manier te kunnen voldoen aan de eisen van FSC centraal. Denk aan onder andere nieuwe instructies m.b.t. : ingangscontrole, traceerbaarheidstest, materiaalbalansen en verkoop met FSC claim. Tevens zullen de relevante nieuwe processen beschreven worden middels procedures. Tot slot zorgt Nieuwhuis Consult ervoor dat  de organisatie beschikt over de benodigde formulieren die verplicht zijn vanuit de FSC standaard.


Stap 3: Implementatie

Tijdens deze fase zullen de verbetermaatregelen worden geïmplementeerd. Belangrijke aspecten hierbij zijn het creëren van bewustwording en draagvlak bij de medewerkers en het bewaken van de voortgang van de implementatie. Tijdens de implementatie staat de opleiding en informatievoorziening aan (relevante) medewerkers centraal.  Zo kan Nieuwhuis Consult ondersteunen door het geven van een presentatie aan betrokken medewerkers waarin ze worden geïnformeerd over de praktische veranderingen en het nut en noodzaak van FSC.


Stap 4: Verbeteren

Nadat het systeem is ingevoerd voert de consultant een proefaudit uit op basis van de FSC norm. Deze audit is een goede voorbereiding op de certificeringsaudit. Bij een positieve beoordeling van de proefaudit, wordt een certificerende instantie uitgenodigd.


Wij begeleiden u tot slot in het offerte traject voor certificering. Desgewenst ondersteunen wij u tijdens de externe audit. 
Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken