23696448.jpg

 

MVO Prestatieladder

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving. Vanuit de maatschappij en vanuit de overheid groeit de vraag naar bedrijven die bewust bezig zijn met de impact van hun activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Dit wordt ook wel aangeduid met People, Planet en Profit. Duurzaam ondernemen heeft letterlijk de toekomst.

Wereldwijd is er een groeiend besef een invulling te geven aan het onderdeel duurzaam ondernemen, maar er was tot voor kort geen duidelijke norm. Vanaf 2010 is er een nieuwe norm op het gebied van MVO en duurzaam ondernemen, namelijk de MVO prestatieladder. 

MVO Prestatieladder; de nieuwe norm
om MVO inspanningen te meten en inzichtelijk te maken. Die standaard is er nu wel, in de vorm van de MVO Prestatieladder. De basis voor deze norm is de ISO 26000. Bedrijven die zich met hun bedrijfsvoering richten op duurzaamheid kunnen dit met de MVO Prestatieladder inzichtelijk en aantoonbaar maken.

Achtergrond

Vanuit het bedrijfsleven is er een groeiende vraag om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar en inzichtelijk te maken, op een objectieve wijze. Daarnaast heeft de overheid zichzelf een duurzame bedrijfsvoering opgelegd en gaat geleidelijk aan over tot 100% duurzaam inkopen. Bedrijven die met de overheid werken, moeten aan kunnen tonen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Prestatieladder, met het bijbehorende certificaat, voorziet hierin.

De norm
In de MVO prestatieladder zijn 33 indicatoren vastgesteld. De indicatoren richten zich op de volledige bedrijfsvoering van een bedrijf. De indicatoren zijn verder onderverdeeld in 5 tredes.

De MVO Prestatieladder bestaat uit 5 tredes. Trede 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar trede 3. Trede 3 leidt tot een algemeen door de branche en stakeholders aanvaarde uitwerking van de indicatoren. Vanaf trede 3 kunnen organisatie doorgroeien naar trede 4 en 5 door de indicatoren specifieker uit te werken en in te vullen.

 

Werkwijze

Nieuwhuis Consult biedt diensten die uw inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen inzichtelijk maken. Met behulp van deze diensten zien uw stakeholders hoe u zich op dit gebied inzet. Vooraf wordt vastgesteld op welk niveau de organisatie zich wil laten certificeren en zich verder wil ontwikkelen volgens de stappen van de MVO prestatieladder. Wij begeleiden vervolgens het gehele traject tot een certificering van de MVO prestatieladder en begeleiden organisaties bij de invulling van eisen. 

Naast de MVO Prestatieladder biedt Nieuwhuis Consult de volgende diensten op het gebied van MVO en duurzaam ondernemen.

- Introductietraining MVO prestatieladder
- CO2 footprint

Vraag naar de mogelijkheden via info@nieuwhuisconsult.nl of bel naar 0541-661024.Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken