23696448.jpg


Quickscan ISO 14001:2015


De nieuwe ISO14001:2015 norm brengt wat wijzigingen met zich mee. Beschikt uw organisatie al over een ISO 14001 milieumanagementsysteem? En bent u benieuwd in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de nieuwe normeisen? Voer dan een QuickScan ISO14001:2015 uit.


Deze QuickScan brengt de verplichte aanpassingen, die nodig zijn om aan de nieuwe norm ISO14001:2015 norm te voldoen voor uw organisatie in kaart.


Denk hierbij aan: training, aanpassing van basis documenten van het huidige managementsysteem, registraties, het milieuaspectenregister (MAR) etc.  Ook speelt de milieu impact van de gehele keten een steeds grotere rol in het milieubeleid van uw organisatie. Door de externe certificerende instantie wordt hier dan ook nadrukkelijker naar gekeken tijdens de externe certificering. Tijdens de QuickScan wordt de impact in de keten ook in kaart gebracht. Werkwijze Quickscan ISO 14001:2015


Nieuwhuis Consult voert de  QuickScan als volgt uit:

- Interviews met de verantwoordelijke functionarissen voor het milieumanagement systeem.

- Inzage in het huidige milieumanagementsysteem

- Inzage in het milieuaspectenregister en  de uitgevoerde beheersmaatregelen. 


Op basis van deze input wordt er een helder beeld gekregen van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificering tot ISO 14001:2015 te bereiken. De QuickScan duurt 1 dag, inclusief rapportage en presentatie uitkomsten.


Op basis van de QuickScan herschrijven wij uw bestaande handboek/ kwaliteitssysteem om aan de eisen uit de ISO14001 te voldoen. Dit handboek spreekt onze consultant met u door, waarna eventuele kleine aanpassingen in het handboek worden doorgevoerd. Hierna is het systeem in principe certificeerbaar. 


Heeft u behoefte aan totale ondersteuning bij een geheel nieuw milieumanagementsysteem volgens de  ISO14001:2015 norm? Nieuwhuis Consult is u graag van dienst bij de ondersteuning van het opzetten van dit ISO14001:2015  milieumanagementsysteem


Meer weten? Vul het contactformulier in of bel 0541-661024


Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken