Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

CO2 Reductiemanagement


Als aanvulling op ISO 14001:2015 of onderdeel van de EED verplichting

CO2 Reductiemanagementsysteem

CO2-reductiemanagement is onderdeel van de ISO 14001 norm voor milieumanagement. Elke ISO 14001-gecertificeerde organisatie moet binnen het milieumanagementsysteem op meer of minder gedetailleerde wijze aandacht aan het onderwerp energie en/of CO2-emissies besteden. Middels het CO2-reductieschema heeft u inzicht in het energieverbruik en –gebruik van uw organisatie en zorgt u dat de belangrijkste doelstellingen voor reductie zijn geformuleerd. Daarnaast maakt u aantoonbaar dat de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen die voortvloeien uit de EED. Het voordeel van het CO2-reductieschema is dat het gekoppeld kan worden aan uw ISO 14001 certificaat.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Twee niveaus voor certificering

Binnen de certificering zijn er twee niveaus te onderscheiden:

 1. Energiemanagement: op dit niveau worden per energiedrager de mogelijkheden tot energiebesparing bepaald.
 2. CO2-management: op dit niveau wordt een integrale benadering toegepast. Voor de verschillende energiedragers vindt een omrekening plaats naar CO2-emissies en keuzes worden gebaseerd op het realiseren van een maximale reductie van CO2-emissies. Zowel organisaties met een certificaat op niveau 1 als niveau 2 voldoen aan de eisen uit de wetgeving zoals gesteld in de EU Energy Efficiency Directive (EED) ten aanzien van de uitvoering van een energieaudit.

Voor wie is CO2 Reductiemanagement?

Organisaties met een ISO 14001 certificering kunnen het CO2-reductiemanagementsysteem koppelen aan hun bestaande certificering. Organisaties die vanuit de EU moeten voldoen aan de eisen van de Energy Efficiency Directive (EED) tonen met het CO2-reductiemanagementsysteem aan dat ze werken volgens de wettelijk gestelde eisen.

In het kort

 • Als aanvulling op ISO 14001:2015 of onderdeel van de EED verplichting
 • Energiemanagement of CO2-management
 • Handig stappenplan tot certificering
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Stappenplan tot CO2 Reductiemangementsysteem

Nieuwhuis Consult maakt gebruik van een stappenplan voor het opstellen en implementeren van maatregelen volgens het CO2 reductiemanagementsysteem.

Stap 1: Opstellen/Aanpassen milieubeleid

De organisatie stelt samen met Nieuwhuis Consult het gewenste beleid af. Er kan gekozen worden voor niveau 1 of niveau 2. De keuze voor het beleid dient te worden opgenomen in het huidige milieubeleid. Gezamenlijk zal het beleid en de beleidsverklaring worden aangepast.

Stap 2: Analyse en metingen van energieverbruik of CO-2 belasting

Nieuwhuis Consult zal het energieverbruik in kaart brengen middels meting en/of door het berekenen van het verbruik op basis van specificaties. Door het combineren van het energieverbruik met het energiegebruik wordt een energiebalans verkregen. Bij het vaststellen van risico’s en kansen voor reductie zal rekening worden gehouden met de verdeling van het energieverbruik over de tijd in verband met eventuele piekbelasting en het historische en toekomstige energiegebruik en –verbruik.

Het resultaat is een gerapporteerde analyse. De rapportage zal inzicht geven in:

 • De uitgevoerde methodiek/ proces(sen) die nodig zijn geweest voor het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in het energieverbruik en -gebruik, inclusief gebruikte criteria;
 • Het energieverbruik en -gebruik van de belangrijke energiegebruikers (faciliteiten, apparaten of processen die een significante invloed op het energieverbruik hebben) naar de diverse scopes:
  • Direct
  • Indirect
  • Overig indirect;
 • Een conclusie met betrekking tot risico’s en kansen met betrekking tot CO2-reductie (op basis van GHG-protocol)
 • Aanbevelingen voor de energiebesparingsmogelijkheden inclusief kosten en terugverdientijden en de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.
 • Aanbevelingen voor CO-2 reductie.

Stap 3: Opzetten milieudoelstellingen

Afhankelijk van het gekozen certificatieniveau, worden er gezamenlijk met de adviseur milieudoelstellingen geformuleerd aanvullend op de bestaande milieudoelstellingen. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. De doelstellingen worden gebaseerd op de resultaten van de in stap 2 uitgevoerde analyse. De doelstellingen hebben tot doel om: het energieverbruik te reduceren in de grootste verbruiker of reductie van de CO-2 emissie uitstoot te realiseren.

Stap 4: Implementatie

Tijdens deze fase zullen de reductiemaatregelen worden geïmplementeerd. Belangrijke aspecten zijn hierbij het creëren van bewustwording, communiceren van de nieuwe milieudoelstellingen, draagvlak bij medewerkers en het bewaken van de voortgang van de implementatie.

Stap 5: Management Review

Nadat de wijzigingen/aanvullingen van het CO-2 Reductiesysteem zijn ingevoerd, wordt dit geëvalueerd. De evaluatie wordt toegevoegd als aanvulling op de huidige management review rapportage. De management review, waarbij het management van de organisatie de effectiviteit van het ISO14001:2015 systeem beoordeeld is een verplichting in de ISO 14001. Met het CO-2 reductie systeem is het een verplichting om ook de effectiviteit van de reductiemaatregelen vast te stellen. Indien gewenst kunnen wij u hierbij begeleiden.

Samengevat

 • Als aanvulling op ISO 14001:2015 of onderdeel van de EED verplichting
 • Energiemanagement of CO2-management
 • Handig stappenplan tot certificering

Wij bieden u complete begeleiding volgens het bovenstaande stappenplan. Na een oriënterend gesprek op uw bedrijf zenden wij u graag een offerte op maat.

Meer weten? Vraag vrijblijvend een offerte of oriënterend gesprek aan of bel met 0541-661024

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Informatie aanvragen

Over het adviestraject CO2 Reductiemanagement systeem