23696448.jpg

 

CO2 Prestatieladder

De CO2-prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2 –emissie, om deze vervolgens te kunnen verminderen. De reductie van CO2-uitstoot kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.
Hiernaast kan de vermindering in energieverbruik een kostenbesparing voor het bedrijf inhouden. Zo is met behulp van de  CO2-prestatieladder een energiebesparing van 10% mogelijk binnen 1 tot 2 jaar, en een besparing van 20 tot 25% binnen 5 jaar

 

 

Achtergrond

 

Een CO2-prestatieladder is een verklaring voor bedrijven die zich bewust bezig houden om de CO2 uitstoot te verlagen. Het gaat om CO2 bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van projecten. Deelnemers dienen ook hun leveranciers te vragen om serieus werk te maken van CO2-reductie
Er zijn 5 niveaus op de prestatieladder:
• Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen
• Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil op de reduceren
• Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen
• Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten
• Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

 

Werkwijze

 

Stap 1 – Verzamelen informatie
Informatie verzamelen over energieverbruik, brandstofverbruik en afval


Stap 2 – Bepalen CO2-footprint
Op basis van de bij stap 1 verzamelde informatie bepalen van de CO2-footprint (gegevens invoeren in rekenmodule), e.e.a. conform Greenhouse Gas Protocol.


Stap 3 – Opstellen reductieplan
Bepalen op welke onderdelen CO2-uitstoot gereduceerd kan worden, bepalen concrete en meetbare doelstellingen en uitzetten acties om doelstellingen te behalen


Stap 4 – Opstellen communicatieplan
Bepalen op welke wijze u naar de buitenwereld communiceert over de prestaties m.b.t.  CO2-reductie


Stap 5 – Publicatie
Publiceren CO2-gegevens en -prestaties op bijv. website en/of nieuwsbrieven


Stap 6 – Actualisatie
De CO2-footprint en het reductieplan dienen periodiek (bijv. per kwartaal) geactualiseerd te worden


Stap 7 – Certificering CO2-prestatieladder niveau 3
Toetsing door onafhankelijke instelling of u het gewenste niveau heeft behaald


Stap 8 – Bepalen of niveau 4 haalbaar is
Bepalen of er binnen de keten (leveranciers) en/of sector initiatieven genomen kunnen worden om CO2-uitstoot te reduceren


Stap 9 – Bepalen reductieplan keten/sector
Bepalen op welke onderdelen binnen de keten/sector CO2-uitstoot gereduceerd kan worden, bepalen concrete en meetbare doelstellingen en uitzetten acties om doelstellingen te behalen


Stap 10 – Certificering CO2-prestatieladder niveau 4
Toetsing door onafhankelijke instelling of u het gewenste niveau heeft behaald

 

Meer weten? Vul het contactformulier in of bel 0541-661024.

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

CO2 footprint

Bij het in kaart hebben van de milieubelasting speelt de CO2 footprint een toenemende rol van betekenis. Middels inventarisatie en berekening helpt Nieuwhuis Consult u om deze CO2 footprint zorgvuldig in kaart te brengen conform het GHG-protocol.