26370624.jpg

 

HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points

 

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Met HACCP worden (potentiële) gevaren met betrekking tot de voedselveiligheid op systematische wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst in plaats van achteraf gecontroleerd. Door recente voedselincidenten en bacteriële besmettingen is het voedselveiligheidsbewustzijn in de voedselproducerende sector vergroot. Bijvoorbeeld de MKZ, BSE, MPA en de influenza aviaire. Om in de toekomst sneller op deze problematiek te kunnen inspelen, wordt een voedselveiligheidssysteem (bijvoorbeeld gebaseerd op de HACCP criteria) steeds belangrijker.
 

Wat moet voor het behalen van de HACCP normering aan worden voldaan?

In het kort komt het er op neer dat een bedrijf met een HACCP systeem:

  • Zijn producten en processen in beeld gebracht (beschreven) heeft;
  • Mogelijke gevaren aangaande de voedselveiligheid voor deze producten heeft onderzocht;
  • Daar waar nodig, maatregelen heeft genomen voor voedselveilig werken en deze heeft beschreven;
  • (On)toelaatbare normen van mogelijke gevaren heeft vastgelegd;
  • Middels registraties aantoont dat de processen en producten binnen deze normen blijven.

 

 

De HACCP criteria worden middels een kwaliteitshandboek door Nieuwhuis Consult opgezet. We toetsen uw huidige werkwijze en/ of kwaliteitssysteem aan de HACCP criteria en breiden dit uit met de normeisen. Een onafhankelijke instantie beoordeelt uw organisatie en reikt het certificaat uit. Een HACCP certificaat biedt uw organisatie de volgende voordelen:

  • Het productieproces is inzichtelijker, transparanter en beter aantoonbaar;
  • Voedselveiligheidsrisico’s zijn verminderd of worden gedeeltelijk voorkomen, waardoor betere garanties naar overige schakels in de keten en de consument kunnen worden gegeven;
  • Efficiënter werken, volgens een heldere structuur;
  • Minder kans op fouten, door het werken met protocollen en werkinstructies.

Begeleiding tot aan het HACCP certificaat kan zowel individueel dan in groepsverband plaatsvinden. Door het doorlopen van een strak stappenplan zetten wij een goed werkend, maar zeer praktisch HACCP systeem neer in uw organisatie. Nieuwhuis Consult heeft een ruime ervaring in diverse branches.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken

Bijpassende producten

BRC - British Retail Consortium

Het doel van de BRC norm is dat een leverancier met één audit kan volstaan voor leveringen aan verschillende supermarkten. Zo hoeft de leverancier niet door elke supermarkt apart te worden gecontroleerd, hetgeen de kosten beperkt.