26370624.jpg

 

ISO 22000 - Internationale norm voor voedselveiligheid

ISO 22000 bevat de eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen en de inspectie hiervan. ISO 22000 volgt de structuur van ISO 9001 (kwaliteits-) management en integreert deze met HACCP (voedselveiligheid).
 

 

Integratie van ISO 9001:2015 en HACCP

De nieuwe norm ISO 22000 zal een belangrijke rol gaan spelen bij het managen van voedselveiligheid in de agrofoodketen. Naar verwachting zullen bedrijven in toenemende mate hun HACCP-certificaat hierin omzetten. Het ISO-certificaat wordt in het buitenland immers eerder (h)erkend.

 

Breed draagvlak

Een ander sterk punt van de norm is dat de belangrijkste mondiale spelers in de agrofoodsector bij het opstellen betrokken zijn. Onder hen bijvoorbeeld de voedingsmiddelenindustrie, retailers, diervoedersector, verpakking en reiniging en overheid. Dit zorgt ervoor dat de norm een breed draagvlak heeft in de markt. ISO 22000 biedt hierdoor een unieke kans om het huidige aantal verschillende standaarden sterk te reduceren en de voedselveiligheid in de keten op een hoger plan te brengen. In Nederland wordt de ontwikkeling van ISO 22000 ondersteund door de VAI, VWA/Keuringsdienst van Waren en diverse productschappen. Het Productschap Diervoeder heeft zich bij het herschrijven van hun GMP-standaarden (GMP+) onder andere gebaseerd op de concept ISO-norm.

 

Stappenplan opzetten voedselveiligheidssysteem ISO 22000 

 

  1. Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om certificeerbaar niveau tot ISO 22000 te bereiken. De nulmeting duurt ongeveer 2 dagen, inclusief rapportage en presentatie uitkomsten.
     
  2. Nieuwhuis Consult zet het voedselveiligheidssysteem voor u op. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, dragen we er zorg voor dat we aansluiten bij de praktijk. We voeren alleen noodzakelijke vernieuwingen toe zodat implementatie tot een minimum beperkt blijft. Het resultaat is een kwaliteitshandboek, aangevuld met formulieren, registraties en werkinstructies. Het handboek kan desgewenst in digitaal voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt.
     
  3. Het voedselveiligheidssysteem en de nieuwe procedures worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan het uitvoeren van interne audits, kennisgeving aan medewerkers, toepassen nieuwe formulieren, etc.
     
  4. Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het voedselveiligheidssysteem aan de eisen van de norm voldoet. Het behaalde certificaat is 3 jaar geldig.

 

 

Captcha Image

PDF PDF downloaden/ afdrukken