Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

BRC Packaging 5

BRC Packaging 5

In de afgelopen decennia is wereldwijd het besef ontstaan dat verpakkingsmateriaal onlosmakelijk verbonden is met voedselveiligheid. De omvang van het aantal normen en criteria dat ontwikkeld is, heeft de noodzaak aangetoond van een uniforme normering en bepaling van vaste criteria. De meest recente versie van de verpakkingsnorm BRC Packaging 5 is toepasbaar op alle consumentenverpakkingen. Verpakkingsbedrijven kunnen zich laten certificeren om aan te tonen dat hun processen voedselveilig en kwalitatief goed zijn.

Vanaf 2016 is de nieuwe norm BRC Packaging 5 gelanceerd. Deze versie van de norm is duidelijker en strenger en deze sluit beter aan bij de BRC Food 7 norm. In alle schakels van de voedselketen is verpakking een belangrijk onderdeel. Het is dus vanzelfsprekend dat aan de hygiëne van verpakkingsmateriaal dezelfde eisen gesteld worden als aan het voedsel dat zich in de verpakking bevindt.

Nieuwhuis Consult heeft ervaring met de nieuwe BRC Packaging 5 en biedt uw bedrijf totale ondersteuning bij het opzetten van een management volgens deze norm. Nieuwhuis Consult kan uw systeem onafhankelijk bekijken en u vertellen welke zaken er nog moeten gebeuren voor de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials certificering.

Bent u al ISO 9001 gecertificeerd?

Indien u al gecertificeerd bent of werkt volgens de ISO 9001 norm, zijn de aanpassingen voor u beperkt. Het systeem zal dan aangevuld moeten worden met richtlijnen voor bedrijfsinrichting, hygiëne en procesbeheersing.

Offerte aanvragen Brochure downloaden Contact opnemen

Wat houdt BRC Packaging 5 in?

De BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials is ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het British Retail Consortium (BRC) en Institute of Packaging (IOP) gericht op leveranciers van verpakkingsmaterialen. Samen met de retailbranche heeft de verpakkingsindustrie twee risicogroepen bepaald en voor elke groep universeel erkende en aangepaste criteria opgesteld. Hierbij wordt het onderscheid gemaakt of er al dan niet contact is met het levensmiddel:

 • High Hygiëne: voor direct contact
 • Basic Hygiëne: voor niet direct contact

Aspecten die belangrijk zijn voor de BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials: gevaren- en risicoanalyse per processtap;

 • bewaken van kritische punten in het productieproces d.m.v. beheersplan;
 • hygiëne van het personeel;
 • onderhoud en staat technische installaties;
 • product- en procesbeheersing;
 • inrichting en reiniging van de infrastructuur

In het kort

 • voedselveiligheid in de verpakkingsbranche
 • samenwerking tussen BRC en IOP
 • duidelijk stappenplan tot certificering
Offerte aanvragen

Persoonlijk contact

Meer weten? Of heeft u vragen? Neem hiervoor gerust contact met ons op voor de mogelijkheden.

0541 661024
info@nieuwhuisconsult.nl Contact opnemen

Waarom Nieuwhuis Consult?

 • Deskundige ondersteuning
 • Ontzorgen waar mogelijk
 • Strak projectmanagement
 • 100 % score bij certificering
 • Praktische oplossingen
 • Focus op verbeteren
 • Gratis oriënterend gesprek
 • Hoge klantwaardering: 9,2

Wat zijn de grootste wijzigingen in de BRC Packaging 5?

 • Indeling en criteria van de organisatie in risicogroepen zijn aangepast
 • Meer focus op kwaliteit, meetbare doelstellingen, rapportages en statusbesprekingen
 • Meer focus op risico-analyse, doelstellingen en effectiviteit corrigerende acties in de management reviews
 • Het risico-managementsysteem is uitgebreid met meer risicogebieden. Tevens dienen de product- en proceswijzigingen, product recalls en nieuwe ontwikkelingen meegenomen te worden in de beoordeling van risico’s
 • Strengere documentatiebeheer eisen
 • Interne audits moeten gedurende het jaar verspreid worden uitgevoerd i.p.v. één jaarlijkse audit.
 • De leveranciersbeoordeling is nu ook van toepassing op uitbestede processen
 • Onder uitbestede processen vallen nu ook de productieprocessen van de organisatie die worden uitgevoerd op andere locaties (sites) binnen hetzelfde bedrijf
 • Traceerbaarheid is aangescherpt en geldt nu ook voor de herverwerking
 • Root-cause analyses voor alle afwijkingen zijn verplicht
 • Minder verplichte acties, meer risico gebaseerde acties in de reiniging en bescherming tijdens de productie
 • Strengere eisen aan pestcontrol
 • Eisen aan personeel en opleiding/training is uitgebreid.

Stappenplan tot BRC Packaging 5

Voor het opzetten en invoeren van een managementsysteem volgens BRC Packaging 5 wordt allereerst het huidige managementsysteem en beleid in kaart gebracht, middels een nulmeting. Deze informatie dient als basis voor het opstellen van concrete kwaliteits- en voedselveiligheidsdoelstellingen en beheersmaatregelen. Daarna worden de specifieke kwaliteitseisen (interne audits/management review) uit de BRC Packaging 5 vertaald in het management systeem.

1. Nulmeting

Elk project start met een nulmeting. Dit geeft een helder beeld van de acties, mijlpalen en verplichtingen die minimaal nodig zijn om het certificaat BRC Packaging 5 te behalen. De nulmeting duurt 1 à 2 dagen, inclusief rapportage en presentatie van de uitkomsten.

2. Opzetten van een managementsysteem volgens BRC Packaging 5

We helpen de organisatie om een managementsysteem volgen BRC Packaging 5 op te zetten. Dit doen we door het in kaart brengen van:

 • het beleid dat de directie wil voeren (doelstellingen)
 • welke producten en processen in en eigen organisatie en in de keten leiden tot een relevante aantasting van kwaliteit en voedselveiligheid
 • op welke manier de organisatie de BRC aspecten beheerst of kan beheersen

Daarnaast zullen we ondersteunen bij het opstellen van verplichte procedures. Het resultaat is een managementsysteem waarin alle relevante aspecten van BRC Packaging worden bewaakt. Het systeem of handboek kan desgewenst in digitale vorm voor alle medewerkers beschikbaar worden gemaakt. Door continu af te stemmen met de opdrachtgever, zorgen we er voor dat we aansluiten bij de praktijk.

3. Implementatie

Implementatie vraagt om bewustwording van de organisatie ten aanzien van kwaliteitszorg en voedselveiligheid en de te nemen (hygiëne) beheersmaatregelen. Binnen de organisatie vraagt dit om een goed communicatietraject. Tevens dient er tussentijds gekeken te worden of de beheersmaatregelen het gewenste effect hebben en de doelstellingen behaald kunnen worden. Nieuwhuis Consult ondersteunt in deze fase middels training en begeleiding van leidinggevenden.

4. Certificering

Nieuwhuis Consult organiseert de externe audit. Wij borgen dat het managementsysteem BRC aan de eisen van de norm voldoet.

Samengevat

 • voedselveiligheid in de verpakkingsbranche
 • samenwerking tussen BRC en IOP
 • duidelijk stappenplan tot certificering

Interesse? Vraag ons om nadere informatie via info@nieuwhuisconsult.nl, telefoonnummer 0541-661024 of vraag een offerte aan.

Ervaringen

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

Informatie aanvragen

Over het adviestraject BRC Packaging 5