Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Advies

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

ISO 9001 is de norm die uw organisatie helpt om uw uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren.

Meer informatie

ISO 27001 staat voor veel organisaties hoog op de agenda. Steeds meer wordt vanuit de samenleving gevraagd dat organisaties zich beveiligen tegen datalekken en dreiging van buitenaf. ISO 27001 certificering helpt hierbij. Benieuwd naar de kosten?

Meer informatie

De basis voor een arbobeleid is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak. Dit is dan ook de belangrijkste verplichting uit de arbowet. Een goed instrument en kennis van arbeidsomstandigheden zijn belangrijk voor een goede RI&E.

Meer informatie

NEN 7510 is de norm voor informatiebeveiliging in de zorg en valt onder het toezichtterrein van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Meer informatie

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. (Eng.General Data Protection Regulation - GDPR).
Voldoe aan deze strenge Europese Privacyrichtlijnen.

Meer informatie

U wilt een kwaliteitsmanagementsysteem conform HKZ en zoekt deskundige ondersteuning tot HKZ certificering? Nieuwhuis Consult levert u die graag.

Meer informatie

In september 2015 is de norm ISO 9001 herzien en is de nieuwste versie uitgebracht.

Meer informatie

Vanaf 25 mei 2020 moeten alle medische hulpmiddelen die in Europa op de markt worden gebracht aan nieuwe regels voldoen. Namelijk de Europese Medical Device Regulation (MDR).

Meer informatie

De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) houdt binnen een organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een FG kunt u inhuren bij Nieuwhuis Consult.

Meer informatie

De penetratietest (of afgekort pentest) wordt ingezet om de digitale informatiebeveiliging te testen.

Meer informatie

De ISO 45001 wordt toegepast door organisaties die arbeidsrisico’s effectief willen beheersen. Het op te zetten systeem stelt de organisatie in staat om continu te verbeteren.

Meer informatie

Zorginstellingen hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond van de Zorgverzekeringswet of Wet Langdurige Zorg voor vergoeding in aanmerking komt.

Meer informatie

GDP

Het richtsnoer inzake goede distributiepraktijken (GDP,2013) voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik is een Europese norm die eisen stelt aan de logistiek van geneesmiddelen en die bijdraagt aan de garanties dat de geneesmiddelen die patiënten gebruiken van goede kwaliteit zijn.

Meer informatie

Organisaties die processen uitbesteden, blijven eindverantwoordelijk voor de interne beheersing van deze processen. Met de ISAE 3402 stelt u een rapportage op waarin wordt beschreven hoe de externe serviceorganisatie omgaat met risicomanagement, informatiebeveiliging en anti-fraude van de uitbestede processen.

Meer informatie

Wilt u in 2019 zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO) leveren als Zorgaanbieder van een of meerdere gemeenten? Dan is het zaak om op tijd klaar te zijn voor de aanbestedingen bij de diverse gemeenten.

Meer informatie

Met een CO2 Reductiemanagement systeem toont u aan dat u voldoet aan de gestelde eisen in ISO 14001 en de wettelijke eisen van de EED.

Meer informatie

Wilt u in 2019 zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) leveren als hoofdaannemer van een zorgkantoor? Dan is het zaak uw aanbesteding in orde te maken.

Meer informatie

Ongecontracteerde zorg is in feite een nieuwe peiler die ontstaan is per 1 januari en is náást gecontracteerde zorg en PGB zorg in de ZVW van toepassing.

Meer informatie

ISO Healthcare (formeel: ISO 15224) is een specifiek voor de gezondheidszorg “vertaalde” versie van de ISO 9001.

Meer informatie

Wijkverpleging is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de ZVW en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraars.

Meer informatie

Lean is een van de methodieken die vaak wordt genoemd als het gaat om het daadwerkelijk realiseren van kwaliteitsverbetering en doelmatigheid in instellingen.

Meer informatie

Veel (vooral kleinere) zorginstellingen maken gebruik van PGB zorg en kunnen geen Zorg in Natura leveren.

Meer informatie

GMP

Het kwaliteitsborgingssysteem voor de farmaceutische-, cosmetische- en voedingsmiddelenindustrie

Meer informatie

Informatie aanvragen

Ervaringen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom