NieuwsBlijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit, arbo en veiligheid, MVO, informatiebeveiliging en management. Hier vindt u updates van normen, wetgeving en nieuwe inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

Zorginkoop 2019 gaat van start

Op 1 April hebben de Zorgkantoren en Zorgverzekeraars de contouren zorginkoop 2019 gepubliceerd en op 1 juni zijn de bijbehorende inkoopdocumenten gepubliceerd van de Wijkverpleging - ZVW en Wet Langdurige Zorg - WLZ

Lees meer

Subsidie duurzame inzetbaarheid 2019

U kunt weer subsidie aanvragen voor uw projecten ESF Duurzame Inzetbaarheid!

Lees meer

Transitie – van OHSAS18001 naar ISO45001

In maart 2018 is de nieuwe versie van de norm ISO 45001 geïntroduceerd en deze wordt vanaf 2021 verplicht gesteld. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige arbomanagementsysteem?

Lees meer

Tips voor aanbestedingen WMO en JGZ in het sociaal domein

10 tips met betrekking tot de aanbestedingen in het sociale domein WMO en JGZ

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing (in het Engels aangeduid met General Data Protection Regulation - GDPR). Hoe implementeert u deze verordening effectief in uw organisatie?

Lees meer

ISO 13485 : 2016 transitie, de belangrijkste wijzigingen op een rij

In februari 2016 is de nieuwe versie van de norm ISO 13485:2016 geïntroduceerd en deze wordt vanaf 2019 verplicht gesteld. Vraagt u zich af wat de komst van deze nieuwe versie betekent voor uw organisatie en het huidige kwaliteitsmanagementsysteem?

Lees meer

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet

CTO Platform 161

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap

General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

Wij werken voor: