atmosphere.2.jpg

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo/veiligheid, MVO, voedselveiligheid en management. U vindt hier updates van normen, wetgeving en nieuwe inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

BRL SIKB 2100 verplicht

Sinds 2011 moeten bedrijven die mechanische boringen uitvoeren gecertificeerd zijn. Bij sommige bedrijven heeft dit zelfs al geresulteerd in een boete van € 10.000,-


Sinds 1 januari 2011 geldt een wettelijke erkenningplicht voor het uitvoeren van mechanische boringen in de bodem. Dit op basis van het Besluit bodemkwaliteit dat eisen stelt aan zowel de kwaliteit als de integriteit van uitvoerende instanties en bedrijven. Willen bedrijven boringen blijven uitvoeren dan moeten ze in het bezit zijn van een certificaat en een erkenning. Van toepassing zijn de certificeringrichtlijn BRL SIKB 2100 en het protocol 2101. Opdrachtgevers mogen voor de uitvoering van boringen alleen gebruik maken van erkende bedrijven.

Nieuwhuis Consult begeleidt bedrijven om gecertificeerd te worden volgens de BRL SIKB 2100. Zie BRL SIKB 2100 certificering. Neem voor meer informatie contact met ons op. We zijn u graag van dienst!

Meer nieuws

  • Sinds 2011 moeten bedrijven die mechanische boringen uitvoeren gecertificeerd zijn. Bij sommige bedrijven heeft dit zelfs al geresulteerd in een boete van € 10.000,-


  • LTP-keur voorziet in de behoefte van mechanisatiebedrijven die gecertificeerd willen zijn binnen een eenvoudig en betaalbaar keurmerk-systeem. LTP-keur is een tegenhanger van COM-keur, maar biedt vele voordelen ten opzichte van COM-keur.

  • In 2011 worden bedrijven strenger gecontroleerd op het hebben van een Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). De Arbeidsinspectie zal vragen naar de verplichte RI&E, ongeacht of zich op het bedrijf ongevallen hebben voorgedaan of overtredingen zijn begaan. 

  • Een groot aantal bedrijven in Nederland is VCA-gecertificeerd. OHSAS 18001 ¹ is in tegenstelling tot het VCA-systeem een relatief jong systeem, dat net als ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) is gericht op continue verbetering.

  • Brandweerkorpsen duiken vaak nog in onveilige situaties. De kennis is niet op peil en de veiligheid kan niet worden gewaarborgd. Een brandweer RIE Duiken is noodzakelijk.
  • De Arbeidsinspectie controleert de komende tijd bij bedrijven extra intensief op onveilige machines en valgevaar. Hierdoor worden namelijk de meeste ongevallen op het werk veroorzaakt. Aanleiding is de Europese strategie om het aantal arbeidsongevallen in Europa in 2014 met een kwart te verminderen.