Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Belangrijke rol voor preventiemedewerker in nieuwe arbowet

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Sinds 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Welke wijzigingen zijn er gedaan en welke gevolgen heeft dit voor u? Hier worden de wijzigingen kort toegelicht.

Rol preventiemedewerker en bedrijfsarts belangrijk in nieuwe Arbowet

De grootste wijziging heeft betrekking op de bedrijfsarts. De nieuwe Arbowet moet de bedrijfsarts de ruimte geven om zijn werk op een professionele manier uit te voeren. Daarom moet hij de mogelijkheid hebben om werkplekbezoeken te houden en krijgt hij het recht om te overleggen met medezeggenschap en preventiemedewerker. In de wet wordt ook vastgelegd dat werknemers vrije toegang hebben tot de bedrijfsarts. Deze regel is in 2007 uit de wet geschrapt, maar zal nu opnieuw ingevoerd worden. In de praktijk blijkt dat veel werknemers hun bedrijfsarts slecht kunnen bereiken. Door in de wet vast te leggen dat er een arbeidsomstandighedenspreekuur beschikbaar moet zijn, moet de bereikbaarheid van de bedrijfsarts aanzienlijk verbeteren. Ook krijgt de werknemer recht op een second opinion van een bedrijfsarts die is aangesloten bij een andere arbodienst. Deze second opinion is voor rekening van de werkgever.

De rol van de preventiemedewerker wordt aanzienlijk verscherpt. Doel is dat door middel van de samenwerking tussen ondernemingsraad, preventiemedewerker en bedrijfsarts de onderlinge betrokkenheid tussen werkgever, werknemer en andere arboprofessionals vergroot wordt. De OR heeft met de nieuwe wetgeving instemmingsrecht voor de keuze van een preventiemedewerker en zijn takenpakket. In de oude Arbowet was al vastgelegd dat elke onderneming een preventiemedewerker moet aanstellen. Bij organisaties met minder dan 25 medewerkers, mogen de taken ook worden uitgevoerd door de directeur. Een belangrijke taak van de preventiemedewerker is het opstellen van de risico-inventarisatie en –evaluatie en de uitvoering hiervan.

 

Tot slot zal de wijziging van de Arbowet er voor zorgen dat beroepsziekten beter en eerder gemeld worden. Beroepsziekten komen veel meer voor dan dat gemeld werd. In de nieuwe Arbowet is het niet-melden als overtreding aangemerkt. Dit betekent dat inspectie SZW hierop kan controleren.  Voorlopig wordt er geen boete opgelegd wanneer een melding niet gedaan wordt. Bedrijfsartsen krijgen eerst de kans om de meldingen beter door te voeren. Wanneer de stijging van meldingen echter uitblijft, kan een regeling in werking treden waarmee een boete tot € 450,- opgelegd kan worden.

 

Advies en ondersteuning

Bent u benieuwd wat deze nieuwe regelgeving precies voor uw organisatie inhoudt of wilt u meer informatie over het aanstellen van een preventiemedewerker binnen uw bedrijf? Nieuwhuis Consult adviseert u graag bij arbo-vraagstukken of bij het opstellen van uw risico-inventarisatie en –evaluatie. Bel voor meer informatie 0541-661024 of vul het contactformulier in.

Ervaringen

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161