Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen

Search
Generic filters
Exact matches only

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Deze wet regelt de invoering van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen. Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. Door de toenemende complexiteit in de bouw is herziening van het huidige stelsel van kwaliteitsborging noodzakelijk. Hiermee wordt de relatie tussen de opdrachtgever, de bouwconsument, en de bouwende partijen evenwichtiger.

Bij de oplevering van het bouwwerk moet de aannemer aantonen dat aan de regelgeving is voldaan. Wanneer bij oplevering blijkt dat een bouwwerk niet volgens de regelgeving en gemaakte afspraken is gebouwd krijgen opdrachtgevers betere mogelijkheden om de aannemer aan te sporen tot herstelwerkzaamheden. Ook informeert de aannemer de klant over de manier waarop risico’s tegen schade door het niet nakomen van de verplichtingen en de gebreken na de oplevering zijn afgedekt. Daarbij wordt het opschortingsrecht van de particuliere opdrachtgever aangescherpt. Het depotbedrag wordt pas door de notaris in de macht van de aannemer gebracht, nadat de opdrachtgever in de gelegenheid is gesteld aan te geven of hij van dat opschortingsrecht gebruik wenst te maken.

BRL 5019 verplicht voor kwaliteitsborger volgens WKB

De nieuwe opzet van BRL 5019 heeft betrekking op het borgen van het voldoen van een (te bouwen) bouwwerk aan Bouwbesluit 2012 door middel van beoordeling van een bouwplan en toezicht op de bouw en WKB Wet Kwaliteitsborging voor de Bouw

De beoordelingsrichtlijn bestaat uit verschillende delen:
Deel 00 – Algemeen
Deel 01 – Coördinatie en Planbeoordeling – Algemeen bouwkundig
Deel 11 – Planbeoordeling – Constructieve veiligheid
Deel 12 – Planbeoordeling – Brandveiligheid
Deel 13 – Planbeoordeling – Bouwfysica
Deel 14 – Planbeoordeling – Installaties
Deel 20 – Toezicht op de bouw
Deel 99. – Afgifte van de Verklaring

De kwaliteitsborger als bedoeld in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen dienen minimaal gecertificeerd te zijn volgens deel 01 en 99 van de BRL. Ook bouwplantoetsers in één of meer van de bovenvermelde kennisgebieden, toezichthouders en bouwbedrijven die zelf hun kwaliteit borgen kunnen zich laten certificeren.

Nieuwhuis Consult kan u in het traject naar BRL 5019 certificering adviseren en ondersteunen.

Stappenplan BRL 5019 certificering

 • uitleggen van BRL 5019 voor uw bedrijf kan opleveren
 • inzicht geven in de kosten van BRL 5019 certificering
 • uitvoeren nulmeting
 • opzetten en uitwerken kwaliteitssysteem
  • processen
  • offertetraject
  • projectdossier
  • coördinatie
  • planbeoordeling en toetsing bouwbesluit
  • inkoop en uitbesteding
  • klachtenbehandeling
 • adviseren over verzekering aansprakelijkheid

Neem contact met ons op voor een afspraak of vrijblijvende offerte.

 

 

Ervaringen

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161