atmosphere.2.jpg

Nieuws

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg, arbo/veiligheid, MVO, voedselveiligheid en management. U vindt hier updates van normen, wetgeving en nieuwe inzichten op het gebied van organisatieontwikkeling.

 

LTP-keur Nieuw keurmerk landbouw, tuin en parkmachines

LTP-keur voorziet in de behoefte van mechanisatiebedrijven die gecertificeerd willen zijn binnen een eenvoudig en betaalbaar keurmerk-systeem. LTP-keur is een tegenhanger van COM-keur, maar biedt vele voordelen ten opzichte van COM-keur.

In overleg met diverse inspectiebedrijven die nu ook al keuren is LTP-keur ontwikkeld. LTP-keur regelt de kwaliteitseisen van de keuringen van landbouw-, tuin- en parkmachines. Er zijn binnen de mechanisatiebranche al andere keurmerken zoals COM-keur, VCM en BWMT. Waarom dan dit nieuwe keurmerk? De essentie van LTP-keur is het bewaken van de kwaliteit van goede keurmeesters die volgens een goed inspectiesysteem keuringen uitvoeren en deze correct registreren. Deze elementen worden door LTP-keur geregeld en gecertificeerd. Door de eenvoudige opzet bedragen de kosten van LTP-keur slechts € 1.000,- per jaar, inclusief alle certificeringskosten.

 

LTP-keur is opgericht door Eddy Nieuwhuis van Nieuwhuis Consult. Eddy Nieuwhuis heeft eerder keuringssystemen opgezet voor tuin- en parkmachines, reinigingsmachines, elektrisch gereedschap, ladders en trappen, hoogwerkers, hijsmiddelen en middelen voor de brandweer.

 

Lees hier meer informatie over LTP-keur

 

Meer nieuws

  • Sinds 2011 moeten bedrijven die mechanische boringen uitvoeren gecertificeerd zijn. Bij sommige bedrijven heeft dit zelfs al geresulteerd in een boete van € 10.000,-


  • LTP-keur voorziet in de behoefte van mechanisatiebedrijven die gecertificeerd willen zijn binnen een eenvoudig en betaalbaar keurmerk-systeem. LTP-keur is een tegenhanger van COM-keur, maar biedt vele voordelen ten opzichte van COM-keur.

  • In 2011 worden bedrijven strenger gecontroleerd op het hebben van een Risico-inventarisatie en –Evaluatie (RI&E). De Arbeidsinspectie zal vragen naar de verplichte RI&E, ongeacht of zich op het bedrijf ongevallen hebben voorgedaan of overtredingen zijn begaan. 

  • Een groot aantal bedrijven in Nederland is VCA-gecertificeerd. OHSAS 18001 ¹ is in tegenstelling tot het VCA-systeem een relatief jong systeem, dat net als ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 14001 (milieumanagement) is gericht op continue verbetering.

  • Brandweerkorpsen duiken vaak nog in onveilige situaties. De kennis is niet op peil en de veiligheid kan niet worden gewaarborgd. Een brandweer RIE Duiken is noodzakelijk.
  • De Arbeidsinspectie controleert de komende tijd bij bedrijven extra intensief op onveilige machines en valgevaar. Hierdoor worden namelijk de meeste ongevallen op het werk veroorzaakt. Aanleiding is de Europese strategie om het aantal arbeidsongevallen in Europa in 2014 met een kwart te verminderen.