Inloggen

Wachtwoord opvragen
Nieuwhuis Consult

Subsidie duurzame inzetbaarheid 2019

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat de ESF Duurzame Inzetbaarheid subsidieregeling dit jaar weer opent. Er zijn momenteel drie openstellingen aangekondigd voor 2018 en 2019. De eerste openstelling van 2018 voor bedrijven en instellingen is van 25 juni tot en met 29 juni.

Duurzame inzetbaarheid stimuleren met ESF
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste instrument om werkgelegenheid en eerlijke arbeidskansen binnen de EU te stimuleren. Het fonds richt zich onder andere op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. Diverse adviesactiviteiten van Nieuwhuis Consult sluiten hierbij aan.

ESF Duurzame inzetbaarheid voor inschakelen van externe adviseur
Met behulp van ESF Duurzame Inzetbaarheid kunt u advies inwinnen om de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers te verbeteren. Daarnaast kunt u een aanvraag indienen voor begeleiding bij de implementatie van een advies. De subsidiebijdrage is ten opzichte van voortgaande jaren verhoogd. Daarnaast werkt de regeling vanaf dit jaar niet meer volgens het principe van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten van de externe adviseur met een maximum van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-. Het subsidieplafond bedraagt € 15.000.000,- per aanvraagtijdvak. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting vastgesteld welke organisaties subsidie ontvangen.

Drie tijdvakken 2018-2019
Er zijn drie tijdvakken aangekondigd waarbinnen organisaties ESF DI subsidie kunnen aanvragen:

25 juni 2018 t/m 29 juni 2018;
12 november 2018 t/m 16 november 2018;
8 april 2019 t/m 12 april 2019.

Ervaringen

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic - CEO Graficom

"Nieuwhuis Consult was a great help for implementing our ISMS ; the consultant successfully managed to adapt the complex ISO 27001 requirements into something our company could easily work with. "

Cyril Mallet - CTO Platform 161

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remko Vriezema - Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen - EHS-coördinator Saint Gobain

"Bedankt voor je kundige advies, ondersteuning en prettige samenwerking in het traject dat we gehad hebben om tot de ISO13485:2016 certificering te komen."

Bert Raap - General Manager Prince Technologies