OpleidingenAdvies Opleidingen

De training Interne Audit ISO 9001:2015 van Nieuwhuis Consult is de ideale basis voor het uitvoeren van efficiënte audits binnen uw organisatie.

Meer informatie

In september 2015 is de norm ISO 9001 herzien en is de nieuwste versie uitgebracht. Dit betekent dat er binnen uw organisatie en kwaliteitsmanagementsysteem het nodige gaat veranderen.

Meer informatie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van elektrische apparatuur en gereedschappen volgens de NEN 3140. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus mag de cursist ook voor derden deze keuringen uitvoeren.

Meer informatie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van elektrische apparatuur en gereedschappen volgens de NEN 3140. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus mag de cursist ook voor derden deze keuringen uitvoeren.

Meer informatie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van draagbaar klimmaterieel: ladders, trappen en rolsteigers volgens de NEN2484. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus mag de cursist ook voor derden deze keuringen uitvoeren.

Meer informatie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met de visuele inspectie van hijsmiddelen en persoonlijke valbeveiliging: hijskettingen, staalkabels, hijsbanden volgens de norm NEN 818.

Meer informatie

De Arbowet stelt periodieke inspecties van elektrische installaties verplicht. Inspecties worden ook vaak als voorwaarde gesteld door verzekeraars en in gebruiksvergunningen en milieuvergunningen. Bij inspecties heeft u onder andere te maken met de normen NEN 3140 en NEN 1010.

Meer informatie

De norm NEN 3140 stelt eisen aan werkzaamheden die aan of rondom elektrische installaties worden uitgevoerd.

Meer informatie

Deelnemers worden opgeleid voor het keuren van groenmachines volgens wettelijke verplichting: de Machinerichtlijn, Richtlijn Arbeidsmiddelen, Wegenverkeerswet, NEN 3140, LTP-keur. Na afloop van de cursus kan de keurmeester eigen machines of die van derden keuren.

Meer informatie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van magazijnstellingen. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus mag de cursist ook voor derden deze keuringen uitvoeren.

Meer informatie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van Kooiladders. Na het met goed gevolg doorlopen van deze cursus mag de cursist ook voor derden deze keuringen uitvoeren.

Meer informatie

Sinds de invoering van de Arbowet is het periodiek keuren van aanhangwagens verplicht voor onder andere werkgevers en verhuurbedrijven.

Meer informatie

Voor het inrichten van het kwaliteitssysteem zou risicomanagement centraal moeten staan. Het uitgangspunt voor het inrichten van zowel uw kwaliteitssysteem als uw gehele organisatie, is de manier waarop u omgaat met risicomanagement.

Meer informatie

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die belast is met het keuren van speeltoestellen en speelgelegenheden, bijvoorbeeld openbare gemeentelijke speelgelegenheden, overdekte speelgelegenheden of speeltoestellen bij kinderdagverblijven.

Meer informatie

De combinatiecursus NEN 2484 en herhaling NEN 3140 is voor iedereen die ervaring heeft met keuren van zowel draagbaar klimmateriaal als elektrisch handgereedschap en de kennis wil opfrissen.

Meer informatie

De combinatiecursus NEN 2484 en NEN 818 NEN EN 361/363 is bedoeld voor iedereen die op één dag bevoegdheid wil behalen voor het keuren van zowel draagbaar klimmateriaal als hijsmiddelen en valbeveiliging.

Meer informatie

In 2017 worden diverse wijzigingen doorgevoerd in de Arbowet. Een van deze wijzigingen houdt in dat de rol van de preventiemedewerker aanzienlijk belangrijker wordt.

Meer informatie

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Voor Leidinggevenden is er de opleiding VOL VCA.

Meer informatie

Als leidinggevende zelf het goede voorbeeld kunnen geven en ook anderen op gevaren opmerkzaam kunnen maken.

Meer informatie

Het VCA-certificaat behalen kan ook zonder opleiding. Hier vindt u meer informatie over het zelfstudiepakket Basisveiligheid VCA.

Meer informatie

Het VOL-VCA-certificaat behalen kan ook zonder opleiding. Hier vindt u meer informatie over het zelfstudiepakket Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.

Meer informatie

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Pools, met Pools cursusboek en Pools examen.

Meer informatie

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer het certificaat Basisveiligheid VCA. Opleiding vindt plaats in het Hongaars, met Hongaars cursusboek en Hongaars examen.

Meer informatie

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

Meer informatie

Bij werken op locatie wordt VCA steeds meer geëist. Deze opleiding wordt afgesloten met een landelijk erkend examen.

Meer informatie

Na 10 jaar is het certificaat Basisveiligheid VCA (voorheen VVA-1) vervallen. In 1 dag kunt u uw kennis opfrissen en examen doen om uw certificaat te verlengen met 10 jaar.

Meer informatie

Na 10 jaar is het certificaat Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (voorheen VVA-2) vervallen. In 1 dag kunt u uw kennis opfrissen en examen doen om uw certificaat te verlengen voor 10 jaar.

Meer informatie

De opleiding Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU (VIL-VCU) sluit nauw aan bij de VCU-certificering van het uitzendbureau of detacheringsbureau.

Meer informatie

Deze training sluit aan bij eisen vanuit de Arbo-wet en VCA voor het betreden van besloten ruimten. Doel is het verschaffen van kennis over en inzicht in de risico’s van het werken in en om besloten ruimten, gebaseerd op AI-5 en de werking en beperkingen van draagbare gasmeetapparatuur.

Meer informatie

Op 1 oktober 2015 is de nieuwe versie van de norm NEN 1010 voor laagspanningsinstallaties gepresenteerd. Dé norm voor elektrotechnische laagspanningsinstallaties in woningen, gebouwen en infrastructuur.

Meer informatie

Deze training is zeer geschikt voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het opzetten of auditen van een milieuzorgsysteem conform ISO 14001.

Meer informatie

Wegwerkers lopen dagelijks grote riscio's. In deze cursus worden ze (nogmaals) bewust gemaakt van deze risico's en worden maatregelen aangereikt om wegafzettingen te plaatsen conform CROW 96b.

Meer informatie

Milieuaudits vormen binnen elke organisatie een nuttig intern instrument om de goede werking van het milieuzorgsysteem te evalueren. Het beoordelen van de doeltreffendheid van het systeem en het controleren of de gestelde milieudoelstellingen zijn gehaald, staan hierbij centraal. Deze training leidt milieuauditors op conform ISO 14001.

Meer informatie

In deze training maken deelnemers kennis met het INK-management model. Dit is een eerste stap naar het kunnen toepassen van het INK-model.

Meer informatie

Toepassing van het INK-model vergt veel van de organisatie. Bewustwording is hierbij een belangrijke basis. Na deze training zullen deelnemers kennis hebben van het INK-model en met enthousiasme hiermee aan de slag gaan.

Meer informatie

Tijdens deze cursus maken de deelnemers kennis met achtergronden, opzet en inhoud van de norm OHSAS 18001.

Meer informatie

De workshop Kennis maken met Lean is een heel laagdrempelige inleiding op Lean Management. In korte tijd ervaren deelnemers hoe het toepassen van Lean methoden leidt tot concrete en meetbare verbetering.

Meer informatie

Nieuwhuis Consult heeft 3 modules ontwikkeld waarmee uw organisatie getraind kan worden op het toepassen van Lean Management.

Meer informatie

De opleiding Lean Projectleider richt zich specifiek op interne projectleiders waarvan na deelname aan de opleiding verwacht wordt dat zij kennisdragers en motivators zijn in Lean programma’s.

Meer informatie

De ontwikkelingen op het gebied van richtlijnen en normen is continue aan verandering onderhevig. Normcommissies zijn altijd bezig om zaken zo goed mogelijk, naar de actuele stand der techniek, in normen vast te leggen of deze in bestaande normen aan te passen.

Meer informatie

Met een Automatische Externe Defibrilators kunnen levens gered worden, míts deskundig toegepast. Deze praktijktraining geeft vaardigheden om een AED goed te kunnen gebruiken. Een opleiding Basis-BHV, inclusief reanimatie is een verplichte vooropleding.

Meer informatie

Het resultaat van een advies, een veranderingstraject of bijvoorbeeld een kwaliteitsproject is altijd van twee zaken afhankelijk: de kwaliteit van het advies (hier staan wij voor in), en de mate waarin dit advies wordt opgevolgd.

Meer informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. De verantwoordelijkheid nemen voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering (people, planet en profit).

Meer informatie

Hoe zorgt u voor de menselijke factor in een team, hoe leiding te geven en samen te werken, hoe een team te structureren, hoe de efficiency van een team te verhogen, hoe passen we ons aan op de organisatie, of de organisatie op ons?

Meer informatie

Klantgerichtheid: ‘Het praten, denken en doen uit oogpunt van de klant.’ In theorie klinkt dit heel simpel. Maar wie zijn dan eigenlijk uw klanten en wat willen zij?

Meer informatie

Na de decentralisaties in 2014 is de zorginkoop drastisch veranderd. Zowel voor bestaande aanbieders als nieuwe aanbieders in de zorg is het taak om juist nu niet de boot te missen.

Meer informatie

Velen hebben er moeite mee, maar bijna niemand kan er onder uit. Het geven van een presentatie of spreken voor een groep mensen.

Meer informatie

Voordat een organisatie overgaat tot het invoeren van een kwaliteitssysteem conform de HKZ-norm is het belangrijk de impact van deze normen op de organisatie te overzien.

Meer informatie

Tijdens deze cursus maken de deelnemers kennis met achtergronden, opzet en inhoud van de HKZ norm.

Meer informatie

Nieuwhuis Consult biedt een vierdaagse workshop aan, waarbij u de handvatten worden aangereikt om uw organisatie klaar te stomen voor certificering volgens de norm HKZ-Kleine Organisaties.

Meer informatie

De Project Start Up (kortweg PSU) is een workshop waarin alle belangrijke onderdelen van het project met het hele projectteam worden besproken en uitgewerkt tot een concept projectcontract dat aan het eind van de workshop wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever.

Meer informatie

Telefonische verkoop en acquisitie is een veelgebruikt middel om klanten te benaderen. Maar op welke manier kunt u dit middel het best inzetten.

Meer informatie

Het werken in projecten is populair en dat is niet verwonderlijk. Onze omgeving die continu in verandering is, vraagt om een flexibele werkwijze die gericht is op het realiseren van een concreet resultaat. Projectmatig werken biedt deze werkwijze.

Meer informatie

Informatie aanvragen

"Het was een leerzaam en leuk traject! Zowel in je adviezen als in de training weet je mijn aandacht goed vast te houden, mijn complimenten!"

Karin van Veen

EHS-coördinator Saint Gobain

"De praktische aanpak van het ISO 27001 traject was precies wat we nodig hadden."

Goran Grcic

CEO Graficom

"Al meer dan 15 jaar is Nieuwhuis Consult onze betrouwbare partner op het gebied van veiligheid van ons materieel"

Remco Vriesema

Hoofd werkplaatsen Twente Milieu

Wij werken voor: